Tillbehör infusion/injektion  >  Injektionsmembran neutrala

NeutrArt® är desinficerbara, latexfria injektionsmembran som minskar
risken för CVK och PVKrelaterade infektioner.ZF0050_NeutrArt 1 Använd NeutrArt® för säker
blodprovstagning och tillförsel av läkemedel.

Anpassad för både Luer eller Luer-Lock kopplingar. Dokumenterat kompatibel
med cytostatika, lipider och alkohol. Kan användas i MR miljö.
Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som
innehåller ex. lipider, kan NeutrArt® användas i upp till 168 timmar (7dygn).

Vid användning av injektionsmembran är den hygieniska hanteringen viktig.
Ytdesinfektera både före som efter aktivering av produkten. Testad för
300 gångersaktiveringar inom 168 timmars användning. 

NeutrArt® har en s.k. split septum teknik samt är tillverkad av ett material
som ger en helt klar och genomskinlig visuell överblick av hela produkten. 
Latex och pvc-fri.


Materialspecifikation - NeutrArt®ZF0050_NeutrArt 2

Hus: Copolyester
Membran: Silikon
Bolus (Displacement): Neutral
Flödeshastighet: 160 ml/min 
Dead Space: 0,04ml
Trycktålighet: Max 400psi

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standarder: Fyller ISO 13485, ISO 80369-7 och andra tillämpliga standarder.


No records available