Tillbehör infusion/injektion  >  Desinfektionspropp

SwabArt desinfektionsproppZF0050_SwabArt

Produkten är en steril engångsprodukt som vid behov ger ett extra desinficerande
skydd mot oönskad kontamination av exempelvis nålfria injektions ventiler.

I varje propp finns en liten specialtillverkad sudd/svamp som är indränkt med
70% isopropylakohol (IPA).

Konstruerad för att ge en snabb desinfektion (<2min).
Luer Lock.

Kliniska studier visar en klar reduktion av flertalet olika bakterier och andra
oönskade mikroorganismer.

Kan sitta applicerad upp till 7 dagar.

MR samt CT kompatibel. Samt passar alla idag vanligt förekommande nålfria injektionsventiler.

Finns som både singelprodukt som 10st på ett s.k. "strips" med
upphängningsanordning för ex. droppställning eller annan krok. 

Material
Propphus: LDPE med en högabsorberande sudd/svamp inuti
Sudd/svamp: Polyuretan
Försegling: Polyetylen-täckt aluminiumfolie 

Sterilisering
Gammastrålning

Standards
ISO 13485, MDD 93/42CEE, EC certifikat Nr: 1994-MD-18-524, ISO 80369-7 kompatibel

 

Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
C200 SwabArt desinfektionspropp 70% IPA singel 250 5000 N N S
C100 SwabArt desinfektionspropp 70% IPA strips 1strip=10st 25 500 N N S

Produktbladsnr 415