Tillbehör infusion/injektion  >  OLAV™ Sluten han Luer-Lock (MLL)

OLAV™ är en sluten han Luer-Lock (MLL) adapter som används till spruta eller infusionsaggregat för att minska risken för exponering vid toxiska läkemedel vid beredning, transport, administrering och vid avfallshantering.ZF0050_codan monokrom-3

OLAV™ är aktiverad endast när den är ansluten till en hon
Luer-Lock och stängs automatiskt när man kopplar bort den. När den väl har anslutits på önskad produkt så går den ej att avlägsna igen och detta garanterar och minimerar risken för läkemedelsspill och kontamination.

OLAV™ är speciellt utvecklad för beredning och administrering
av bland annat toxiska parenterala infusionsläkemedel såsom
chemoterapi,antineoplastika och cytostatika som exempelvis
Paclitaxel, Docetaxel och Etoposide o.s.v. Även lämplig
för antibiotikaterapi.

Nya versionen är nu tillverkad i transparent material för att underlätta kontroll av att inte oönskat blod eller läkemedelsrester fastnat på insidan, vilket kan påverka genomflödet negativt alternativt leda till andra oönskade effekter vid användandet.

OLAV™ lämpar sig till både frystorkade ochZF0050_codan monokrom
färdigblandade substanser.

Material:
Skyddspropp - TPE (Termoplastisk elastom)
Valv - Silikongummi, Polysulfon, Silikon

Fyllnadsvolym:
0,1ml

Specifikation:
  • Latexfri
  • Ftlat och pvc-fri
  • Upp till 50 aktiveringar
  • Testad upp till 3 bar
  • Skyddad mot mikrobiologisk påväxt upp till 168 timmar och 50 aktiveringar
  • Gravitationsflöde 100 cm/H2 O kopplad till infusionsset:102 ml/min
  • Neutral bolusfunktion
Förpackning:
OLAV™ och tillhörande skyddspropp är förpackade i varsin del av peel-packen så att även proppen behåller sterilitet innan användning när den inte riskerar falla ur förpackningen vid öppning.

Standard:
MDR Class IIa

Produkten är tillverkad i enlighet med kraven kopplade till gällande CE märkning, dess direktiv samt standarder:

• Regulation 2017/745 MDR and subsequent amendments.
• EC certificate No. 0425-MDR-030019-00
• Declaration of Conformity dated 15.02.2023
• UNI CEI EN ISO 13485 -2012 (registered No. 3127-M)
• European Pharmacopeia
• ISO 594-1, 594-2, ISO 8536/4
• ISO 11737-1
• Assembled in class 100000 – ISO8 clean room
• EO residual in conformity with E. Pharm. ≤10 ppm


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
PRC0999101 OLAV™ sluten han-Luer 25-pack plaståse 25 250 N N S
PRCO999087 OLAV™ sluten han-Luer 25-pack kartong 25 250 N N S
PRCO999107 OLAV™ sluten han-Luer transparent 25 250 N N S

Produktbladsnr 414