Tillbehör infusion/injektion  >  3-vägskranar med och utan slang PVC fritt

green line ® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsZF0050_3-vägsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:
Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen som en y-koppling. Ytterst liten dead-space 0,07 ml resp.0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Materialspecifikation
Slang: PVC-fri green line® val av Polypropylen, Polyuretan eller Polyetylen
Kran: Polykarbonat/Polyetylen
Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter
Kranens innerdiameter: 2,2 mm
Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml
SWAN-LOCK®  Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
714849 3-v kran 105cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S
714853 3-v kran SWAN-LOCK® 105cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S
714850 3-v kran SWAN-LOCK® 11cm fast Y-SWAN slang green line® 10 100 N N S
714854 3-v kran SWAN-LOCK® 20cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S
714836 3-v-kran 12cm mikro slang MLL green line® 10 100 N N S
714837 3-v-kran 12cm mikro slang MRLL green line® 10 100 N N S
714833 3-v-kran 12cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK 100 100 N N S
714861 3-v-kran 12cm slang sido SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S
714868 3-v-kran 25cm mikroslang SELF-LOCK green line® 100 100 N N S
6266 3-v-kran 90cm slang SELF-LOCK green line® 10 80 N N S
445101 3-v-kran en (liten) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 400 N N S
5000200 3-v-kran högflödes 400ml/min, 29 PSI 100 100 N N S
445852 3-v-kran roterbar, vit 50 600 N N S
445102 3-v-kran två (små) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 400 N N S
445103 3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 400 N N S
714841 3-v-kran två SWAN-LOCK® 100cm slang SELF-LOCK green line® 10 80 N N S
714806 3-v-kran två SWAN-LOCK® 12cm slang SELF-LOCK green line® 10 100 N N S
714824 3-v-kran två SWAN-LOCK® 25cm sl SELF-LOCK green line® 10 80 N N S
714839 3-v-kran två SWAN-LOCK® 50cm slang SELF-LOCK green line® 10 80 N N S
714828 3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 12cm sl blå green l® SELF LOCK 10 100 N N S

Produktbladsnr 413