Tillbehör infusion/injektion  >  I.V. STAR® filter

ZF0050_763400[1]Säkra och pålitliga IV STAR® infusionsfilter från CODAN
Våra infusionsfilter är tillverkade för att ge maximal säkerhet och enkel hantering.

Mikropartiklar och kontamination kan leda till cellskador eller embolism i de yttre lungkapillärerna. Detta kan reducera lungornas funktion, vilket leder till längre vårdtider och ökade kostnader.
Ref: R.A. Bostelaar, Intensive Care Day, lecture in Bonn, 961026.

Tre viktiga filtreringskriterier vid infusion:
- Bortfiltrering av partiklar större än 0,2µm (Schmitz & Falk)
- Uppfångande av mikroorganismer och endotoxiner
- Avskiljning av befintliga och under infusion uppkomna luftmängder i infusionslösning och överföringssystem

Vid intravenös tillförsel av vätska/läkemedel fungerar lungorna som endogent primärfilter. För intensivvårdskrävande och/eller infektionskänsliga patienter kan det vara särskilt viktigt att använda infusionsfilter

Infusionsfiltren finns i olika modeller beroende på användningsområde.

  • Standardmodellen med filterstorlek 0,2 µm för de allra vanligaste användningsområden
  • F-serien som speciellt utvecklats för tillförsel av lipider med filterstorlek 1,2µm
  • Plus-serien med postiv laddning av 0,2µm filtermembran som extra säkerhet för att undvika endotoxisk påverkan

I.V Star® infusionsfilter är färgkodade berodende på modell. Dessa kan erhållas med olika stora filterytor - 1,6 - 4,3 - 4,5 eller 10 cm2.

Infusionsfiltret fungerar i alla lägespositioner såvida primningen utförts korrekt. All förekommande luft i infusionslösningen och från överföringssystemet urluftas automatiskt.

Materialspecifikationer (generell):

Filterhus: Akrylplast, genomskinlig, färgkodad beroende på modell.
Filtermembran: Polyetersulfon (PES), ytstorlek 1,6 - 4,3 - 4,5 eller 10 cm2 (oavsett konfiguration)
Urluftningsfilter: PTFE
Slang: PVC (TOTM mjukgörare) alt. PVC-fri green-line
R-LOCK backventil: Polyetylen, ABS och silikon
Kopplingar: ABS, Luer-Lock hane/hona

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standarder: Fyller alla tillämpliga bl.a. 2017/745 MDR, EN ISO standards, ex. 13485, 8536 part-4-8-9, 10993, -1-7, 11135, 15223


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
764799 Inf filter I.V.STAR® 1,6cm² 0,2µm 10cm sl backv vit green 10 100 N N S
763365 Inf filter I.V.STAR® 1,6cm² 0,2µm m 6cm sl backv vit 10 100 N J S
763112 Inf filter I.V.STAR® 10cm² 0,2µm 45cm backv slidecl inj p vi 10 40 N J S
764842 Inf filter I.V.STAR® 10cm² 0,2µm m 25cm slang backv vit gree 10 100 N N S
763106 Inf filter I.V.STAR® 10cm² 0,2µm m 25cm slang backventil vit 10 100 N J S
764878 Inf filter I.V.STAR® 4,5cm² 0,2µm m 15cm sl backv gl vit 10 100 N N S
763138 Inf filter I.V.STAR® 4,5cm² 0,2µm m 15cm slang backv vit 10 100 N J S
763140 Inf filter I.V.STAR® 4,5cm² 0,2µm, vit 10 100 N N S
764879 Inf filter I.V.STAR® F 1,6cm² 1,2µm 3cm/6cm sl backv gl blå 10 100 N N S
763367 Inf filter I.V.STAR® F 1,6cm² 1,2µm m 6cm sl backv blå 10 100 N J S
764797 Inf filter I.V.STAR® F 10cm² 1,2µm blå 25cm green li backv 10 100 N N S
763150 Inf filter I.V.STAR® F 4,3cm² 1,2µm 15cm +2,5cm slang, blå 10 100 N J S
764782 Inf filter I.V.STAR® F 4,3cm² 1,2µm blå 17cm /3cm gr l backv 10 100 N N S
764888 Inf filter I.V.STAR® F 4,5cm² 1,2µm m 15cm sl, blå gl backv 10 100 N N S
763204 Inf filter I.V.STAR® F 4,5cm² 1,2µm, 2,5cm+2,5cm slang, blå 10 100 N J S
764798 Inf filter I.V.STAR® PLUS 1,6cm² grön 0,2µm 10cm sl backv gr 10 100 N N S

Produktbladsnr 410