Tillbehör infusion/injektion  >  Kranblock

ZF0050_KranblockKranblock finns i väldigt många olika versioner med antingen 3 eller 5 kranar, med eller utan SWAN-LOCK® och olika slanglängder. Kundanpassningen är stor i detta
segment.

Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan SWAN-LOCK® användas i upp till 72 timmar.

Dead space och flödeshastighet

Art nr Dead space ml Flödeshastighet (ml/min)
442012 1,0 120,73
442013 1,7 116,64
442121 8,0  
442050 0,65 232,89
442051 0,60  
442118 8,9 85,69
442123 2,06 194,91
442124 2,71 198,39
444822 12  
444823 3,0  
444824 3,5  

Materialspecifikation (generell)
Skyddshätta: Polypropylen
Block: Polysulfon
Kranar: Polysulfon/Polyetylen/Polykarbonat/Polybutylen
Hus: Polykarbonat
Slang: PVC mjukgörare TOTM, alternativt PVC-fritt green line®


Förpackning
Steril peel-pack

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standard
Fyller standarder: 2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/EN 1707, EN 8536-9


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
442050 3 Kranblock Multiflow 10 50 N N S
444825 3 Kranblock Multiflow 150cm slang löst. 3-vägs green line® 1 20 N N S
444819 3 Kranblock Multiflow 25cm slang green line® 1 20 N N S
442012 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 1 20 N N S
442121 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang 1 20 N J S
444821 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang green line® 1 20 N N S
444823 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 30cm slang green line® 20 20 N N S
442051 5 Kranblock Multiflow 10 50 N N S
444827 5 Kranblock Multiflow 30cm slang green line® 1 10 N N S
444826 5 Kranblock Multiflow 150cm slang löst. 3-vägs green line® 1 10 N N S
442013 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 20 20 N N S
442134 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 10cm slang MLL 1 10 N J S
442118 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang 1 10 N J S
444822 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang green line® 1 10 N N S

Produktbladsnr 409