Tillbehör infusion/injektion  >  Spike

ZF0050_165290[1]Ett brett PVC fritt sortiment av säkra uppdragnings- & blandingskanyler som förenklar arbetet inom infusionsterapin.

Våra uppdragningskanyler CODAN Spike och Chemoprotect® Spike är specialanpassade för att eliminera aerosoler vid blandning av torrsubstans, men ger även ett effektivt skydd vid överföring mellan ampull och spruta.

Dead space:
Spike: 0,27 ml
Microspike: 0,20 ml
165290 med ansluten spruta: 0,38 ml

Flödeshastighet:
165290: 99,22 ml/min

Säkerhet
CODAN Spike och CODAN Chemoproect Spike ger optimal säkerhet vid hantering av läkemedel:
- utformat för enkel hantering
- specialutformad insticksspets med fingergrepp
- steril in- och urluftning med 0,2µm luftfilter
- integrerat 5µm vätskefilter i CODAN Chemoprotect Spike för retention av glas-, gummi och plastartiklar.

Materialspecifikationer
Filterhus - ASA (Acrylo-nitrile styrene acrylic ester copolymer)
Skyddshättor - PE (Polyetylen)

Luftfilter - Akrylisk copolymer
Insticksspets - ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)

Steriliseringsmetod
Gamma

EN standard
2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/EN 1707.

Bruksanvisning
Separat bruksanvisning kan beställas från: CODAN TRIPLUS AB: Tel: 0300-356 60


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
160040 Chemoprotect® Mikrospike 5µm partikel- o aerosolfilter 50 600 N N S
165292 Chemoprotect® Mikrospike partikel o aerosolfilter SWAN-LOCK® 50 600 N N S
165264 Chemoprotect® Spike 5µm partikel- o aerosolfilter 50 600 N N S
165288 Chemoprotect® Spike 5µm partikel- o aerosolfilter SWAN-LOCK® 50 600 N N S
165303 Chemoprotect® Spike x 5 - 5µm partikel- o aerosolfilter 5 250 N N S
165206 CODAN MicroSpike 0,2µm aerosolfilter 50 600 N N S
165260 CODAN Spike uppdragnings- blandningskanyl- o aerosolfilter 50 600 N N S
165290 CODAN Spike uppdragnings- o blandkanyl aerosolfilter SWAN-L 50 600 N N S
165274 CODAN Spike x 5 uppdragnings- blandningskanyl- o aerosolfilt 10 250 N N S

Produktbladsnr 408