Tillbehör infusion/injektion  >  Uppdragning/blandningskanyler

ZF0050_255300För steril överföring av lösningar:

- Stabil konstruktion med rejält fingergrepp
- Högklassig ytfinish med god penetration
- "Slutet" system
- Snabbt flöde
- Funktionssäker utan övertryck

Materialspecifikation Överföringskanyl
Akrylnitril
Silikonolja
Insticksspetsar: 35 mm
Steriliseringsmetod
ETO (etylenoxid)
EN standard DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000.ZF0050_646008Luftningkanyl för anslutning till flaska när oluftade infusionsaggregat används eller stort övertryck uppstår i flaskan.

Vår luftningskanyl har ett inbyggt urluftningsfilter i 0,2µm som garanterar säker och aerosolfri urluftning av alla typer av glasflaskor.

Materialspecifikation Rostfri kanyl 1,3x50mm
Ventilhus: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Filter: Versapor 0,2μm
Skyddshylsa: Polyetylen
ZF0050_16.3800Filter-Straw- en uppdragningskanyl i plast med integrerat 5µm filter. Flexibel tunn slang för enkel och effektiv uppdragning från läkemedelsampuller

Materialspecifikation Filter-Straw - uppdragningskanyl i plast m 5μm filter.
Filteryta 50 mm2
Längd 55 mm

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standard DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
163800 Filter Straw uppdragningskanyl i plast 5µm filter 50 600 N J S
164801 Filter Straw uppdragningskanyl i plast 5µm filter green l 50 600 N N S
646008 Luftningskanyl infusionsflaska luftfilter 0,2 µm backv 50 600 N N S
255300 Överföringskanyl 25 400 N N S

Produktbladsnr 407