Tillbehör infusion/injektion  >  Injektionsmembran SWAN-LOCK®

green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

ZF0050_SWANSWAN-LOCK®
(SWabable Adaptor Needlefree) är desinficerbara, latexfria injektionsmembran som minskar risken för CVK/PVK relaterade infektioner.
Använd SWAN-LOCK® för säker blodprovstagning och tillförsel av läkemedel.

Anpassad för både Luer eller Luer-Lock kopplingar. Dokumenterat kompatibel med cytostatika, lipider och alkohol. Kan användas i MR miljö. Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan SWAN-LOCK® användas i upp till 72 timmar och vid ej lipidlösningar kan användningstiden utökas till 168 timmar (7 dygn).

Vid användning av injektionsmembran är den hygieniska hanteringen viktig - mikrobiskt barriärtestat för 140 gångers aktiveringar inom 168 timmars användning. Membranet kan funktionellt penetreras minst 200 gånger enligt tester utförda av CODAN.

SWAN-LOCK® som singelprodukt har dead space på endast 0,09 ml samt ger minimal flödesreduktion och är ett split-septum membran.
Inbyggd version (Y-SWAN etc.) har endast 0,07 ml.


Materialspecifikation - SWAN-LOCK®

Hus: Lipidresistent Polykarbonat, polytetylen

Membran: Silikon

Negativ bolus (mkt. svagt): 0,02 ml displacement (utan ex. klämma att stänga av med!)

(Förtydligande: 20 droppar = 1ml vätska, 1 droppe = 0,05 ml vätska, 0,02ml = inte ens 1 hel droppe!)

Flödesreduktion: ca. 16%

Dead Space: SWAN-LOCK® separat 0,09 ml (inbyggd = kort modell) 0,07ml

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standarder: 2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/EN 1707, EN ISO 8536-9


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
724808 Förl sl 18cm 3-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK 10 100 N N S
724806 Förl sl mikro 10cm Y-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK 10 100 N N S
724807 Förl sl mikro 11cm 3-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK 10 100 N N S
724809 Förl sl mikro 15cm Y-gr SWAN-LOCK® green line® SELF-LOCK 10 100 N N S
714827 Förl slang 10cm SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S
724805 Förl slang 18cm Y-grenad SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S
723164 Förl slang mikro 10cm 3-grenad SWAN-LOCK® SELF-LOCK 10 100 N J S
724830 Förl slang mikro 10cm 4-grenad SWAN-LOCK® 3xbackv SELF-LOCK 10 100 N N S
714823 Förl slang mikro 10cm SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S
723162 Förl slang mikro 10cm Y-grenad SWAN-LOCK® 10 100 N J S
714831 Förl slang mikro 20cm SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S
165273 SWAN-LOCK® injektionsmembran artär, röd 100 3200 N N S
165267 SWAN-LOCK® injektionsmembran, blå 100 3200 N N S

Produktbladsnr 406