Tillbehör infusion/injektion  >  Backventil R-LOCK

ZF0050_165250[1] Vår unika backventil, R-LOCK är tillverkad för att ex. förhindra backflöde vid parallellinfusioner. Även andra förhållanden som kan generera ett oönskat backflöde är anledning till att använda denna produkt.
Minimal begränsning i flöde. Standardiserade kopplingar innebär att den kan anslutas på alla typer av infartsvägar. Finns även som fast monterad/inbyggd i infusionsaggregat samt i sprutpumpsslang. Kompatibel med alla typer av läkemedel i enlighet med ISO 8536-12 2007.

Säkerhet
Ger en säker anslutning via Luer-Lock till infusionskanyler, venkatetrar,
3-vägskranar.

Förhindrar backflöde, eliminerar risken för stopp i kanyl/kateter, förhindrar reflux vid injektion av läkemedel.

R-LOCK öppnar i flödesriktningen och stänger automatiskt vid backflöde.

Vid parenterala nutrioner eller vid administrering av lösning som innehåller lipider, kan R-LOCK användas i upp till 72 timmar.

Möjlighet att infundera dropp i olika kombinationer via gravitation- eller pumpaggregat utan risk för backflöde, oberoende av om det är infusionsbehållare av plast eller flaska.


Det skall alltid sitta propp på en backventil när den ej är kopplad till injektionspruta eller infusionsaggregat.Det är också viktigt ur en hygienisk aspekt.

Uppfyller enligt DIN standard 58362, 2,0 bar.

1. Förslutningskork
2. Refluxventil
3. Skyddshätta

Materialspecifikation
Skyddshuv: Polyetylen
Refluxventil: Silikon
Konnektor: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Förslutningskork: Polypropylen
Volym: 0,15 ml
Förpackning: Steril peel-pack

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standard
Fyller standarder: EN ISO 8536-12 2007, MDR 2017/745, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/EN 1707.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
165250 R-LOCK backventil 150 2400 N N S

Produktbladsnr 405