Tillbehör infusion/injektion  >  3-vägskranar med och utan slang PVC

ZF0050_714519[1]Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningsslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:
Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen. Ytterst liten dead-space 0,07 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Materialspecifikation
Slang: Polyvinylklorid (PVC) med TOTM (övrig mjukgörare), DEHP-fri
Kran: Polykarbonat/Polyetylen
Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter
Kranens innerdiameter: 2,2 mm
Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml
SWAN-LOCK® Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standard: 2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/ EN 1707, EN ISO 8536-9.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
714548 3-v kran löstagbar 100cm roterb Y-SWAN slang 10 80 N J S
714506 3-v-kran 15cm slang, SELF-LOCK 10 100 N J S
714507 3-v-kran 30cm slang, SELF-LOCK 10 80 N J S
714508 3-v-kran 60cm slang, SELF-LOCK 10 80 N J S
714509 3-v-kran 90cm slang, SELF-LOCK 10 80 N J S
714537 3-v-kran sido SWAN-LOCK® 15cm slang 10 100 N J S
714519 3-v-kran två SWAN-LOCK® 15cm slang, SELF-LOCK 10 100 N J S

Produktbladsnr 401