Tillbehör  >  Komponenter till andningssystem

ZF0050_Swivel konnektorMånga olika tillbehör och komponenter för anpassning mot olika andningssystem finns för både barn som vuxensidan. Produkterna är avsedda att kundanpassa dessa system för att ge ett enkelt handhavande tillsammans med bästa funktion för både patient som vårdpersonal.Swivel konnektor
Denna konnektor är dubbelledad för enkel anslutning mot både 15mm som 22 mm andningsslangar. En öppning finns för access till luftvägar eller slangar.


Material
Philips K-Resin, klass 2a, latexfritt

Sterilisering
Nej.
Renrumspackad, Cleanroom class 8 (ISO 14644)


Engångsprodukt

No records available