Tillbehör  >  Mucus extraktor (salivprov)

ZF0050_20141208_134152Slem/saliv samlare för enkel provtagning vid mikrobiologisk undersökning.Sterila och individuellt packade.

25ml eller 70ml behållare.
Anslutning för sugkateter eller sugslang.
Etikett för individuell patient märkning.
Skyddslock för förslutning.

Artikelnummer Volym Modell Förpackning
ME-7100 25ml 10ch sugkat med uppsamling av sekret 50st
ME-7140 25ml 14ch sugkat med uppsamling av sekret 50st
ME-8112 20ml 12ch sugkat 33cm med uppsamling av sekret 75st
ME-9114 20ml 14ch sugkat 33cm VC med uppsamling av sekret 75st
MST-3000 25ml Med extra skyddslock. 50st.
MST-3070 25ml Kort slanglängd mot sugslang för att underlätta uppsamling av sekret i fällan. Med extra skyddslock och patientetikett. 50st.
MST-4000 70ml För användande vid bronkoskopi. Extra skyddslock. 50st.Material:
Slangar - PVC med DEHT (mjukgörare)
Behållare - Philips-Resin
Skyddslock och filter - Polypropylen

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standards: Alla produkter enligt EN ISO 13485:2012, ISO 9001-2008, 

MDD 93/42/CEE 2007/47/EC 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
ME-7100 Mucus Extraktor m filter, 25ml, 10ch, 3,33mm diam 50 50
ME-8112 Mucus Extraktor m sugkat 12ch, 20ml 75 75 N J OS
ME-9114 Mucus Extraktor m vacumkontr & sugkat 14ch, 20ml 75 300 N J OS
MST-3000 Mucusset provtagn 25ml 50 50 N N OS
MST-3070 Mucusset provtagn 25ml, korta slangar 50 50 N N OS
MST-4000 Mucusset provtagn 70ml, bronkoskopi 50 50 N N OS

Produktbladsnr 3616