Transfusionsaggregat  >  Blod/Plasma aggregat

Blod/plasma/trombycytaggregat


green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Oluftat transfusionsaggregat med inbyggt 200 µm filter.ZF0050_Blodaggregat

Transfusionsaggregat finns även med integrerad R-LOCK backventil - vilket förhindrar risken av backflöde, speciellt lämpat vid parallelltransfusioner. Aggregatet finns även med två insticksspetsar.

B93 är även anpassad för användning till infusionspump.
Finns även som pvc-fritt alternativt green line®. Patenterad rullklämma ger en säker och konstant dropptakt.
Vår unika FlowStop eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.
Tål övertrycksinfusion upp till 0,5bar / 375 mmHg.
Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Dead space (exempel)
Art nr Dead space (ml)
454804 20,0
454807 24,0
455521 20,15
455552 20,0
531014 28,63

Generell specifikation:

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är med speciell formgivning för att lätt kunna anslutas till alla typer av transfusionspåsar utan att riskera perforation av transfusionspåsen.

Dropprör, standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1 g). Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar kontroll av den inställda dropptakten. Blodfilter, maskvidd 200µm ger en effektiv filtration även vid massiva transfusioner. Den stora filterytan, 11,5 cm2, tillåter hög transfusionshastighet. Vid akuta tillfällen kan flera enheter blod ges efter varandra. I övrigt rekommenderas att ett nytt aggregat användas till varje transfusion.

Patenterad precisionsrullklämma (röd) för noggrann inställning av dropptakten. Max. avvikelse +-10%

Slang av transparent ftalatfri pvc, alternativt helt PVC-fri, green line® 175 cm Ø 3,0x4,1mm

Roterbar Luer-Lock koppling enl. EN standard. Garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage, säkrar steriliteten och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen

Materialspecifikation (generell)

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: 200my - Polyamid 6.6
Slang: PVC TOTM alt. PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Flowstop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod:
Etylenoxid

Standarder
MDR 2017/745, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/ EN 1707, EN ISO 1135-4:2012
För gravitation: EN ISO 8536-4.
För infusionspump: EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
454807 Transf agg B93 250cm Flowstop green line® 10 100 N N S
454805 Transf agg B93 708/718 pump 250cm green line® 10 80 N N S
455521 Transf agg B93 Flowstop 10 100 N J S
454804 Transf agg B93 Flowstop green line® 10 100 N N S
454428 Transf agg B93 pump Neo antisifon 55/200cm 100 100 N J S
534805 Transf agg B93 Y-grenad backventil green line® 5 60 N N S
454602 Transf agg IVAC 275cm 591/597/598 pump 60 60 N J S

Produktbladsnr 201