Intrakraniell tryckmätning, dränering  >  NavigationsmarkörerNavigationsmarkörer
 
Neuromedex  sterila navigationsmarkörer är retroreflekterande. Engångsmarkörer som användes tillsammans med kirurgiska navigationssystem. Navigationsmarkörerna är kompatibla med de mest frekeventa navigationssystemen på marknaden.
 
Den högsta produktkvaliteten med avseende på precision och sterilitet garanteras för varje enskild navigeringsmarkör.
 
Den praktiska produktförpackningen, består av en blisterförpackning och en steril produktförpackning, ger ett optimalt skydd av navigationsmarkörerna och underlättare ett sterilt öppnande.
 
Den specialbyggda produktförpackningen ger en enkel översikt av resterande mängd markörer under användandet.
 
Fördelar
 
  • Hög kvalitet och precision vid tillverkningen
  • Kompatibilitet
-skruva på (M3) eller klicka (Snap) fast markörerna de passar på de olika navigationssystemsom finns på marknaden.
  • Praktisk förpackningsdesign med optimalt produktskydd och sterilt öppnande
–Dispenserbox ger ett enkelt urtagande och en överblick över resterande kvantitet.

Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
90-4110 Navigationsmarkörer BrainLab 13mm 1st 20 20 N N S
90-4120 Navigationsmarkörer BrainLab 13mm 2st 40 40 N N S
90-4130 Navigationsmarkörer BrainLab 13mm 3st 60 60 N N S
90-4140 Navigationsmarkörer BrainLab 13mm 4st 80 80 N N S
90-4150 Navigationsmarkörer BrainLab 13mm 5st 100 100 N N S
90-4210 Navigationsmarkörer Medtronic/Aesculap 11,5mm 1st 20 20 N N S
90-4220 Navigationsmarkörer Medtronic/Aesculap 11,5mm 2st 40 40 N N S
90-4230 Navigationsmarkörer Medtronic/Aesculap 11,5mm 3st 60 60 N N S
90-4240 Navigationsmarkörer Medtronic/Aesculap 11,5mm 4st 80 80 N N S
90-4250 Navigationsmarkörer Medtronic/Aesculap 11,5mm 5st 100 100 N N S

Produktbladsnr 1904