Intrakraniell tryckmätning, dränering  >  Biopsikanyler

BiopsikanylerZF0050_Biopsikanyl med markör
 
Biopsikanyler för provtagning i hjärnan underlättar och möjliggör neurokirurgisk diagnosticering. Engångskanyler som minskar risken för infektioner och praktiskt taget eliminerar prionsjukdomar.
 
Användning av biopsikanylerna ger en enkel och tillförlitlig aspiration med  bra vävnadsprov. Fönstret på kanylen visar på två olika sätt om biopsikanylen är öppen eller stängd. Visuellt genom färgmkarkeringen eller haptiskt genom det olikformade försänkta delen på handtaget. Detta ger en extra säkerhet för både kirurgen och patienten.
 
 
Fördelar
  • Lätt vävnadsprovtagning utan kompromisserande strukturer.
  • Konstant punkteringsdjup
  • Permanent kontroll med hjälp av skärfönstret
  • Aspiration utan att påverka kanylen ZF0050_Biopsikanyl
 

Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
79.1002110 Biopsikanyl Neuro 110mm OD 2,10mm aspirationstub 1 1 N N S
79.1902110 Biopsikanyl Neuro 200mm OD 2,10mm aspirationstub 1 1 N N S
79.2502110 Biopsikanyl Neuro 240mm OD 2,10mm aspirationstub 1 1 N N S
79.2572111 Biopsikanyl Neuro Navigation 257mm OD 2,10mm BrainLAB 1 1 N N S
79.2572112 Biopsikanyl Neuro Navigation 257mm OD 2,10mm Medtronic 1 1 N N S

Produktbladsnr 1903