Intrakraniell tryckmätning, dränering  >  Ventrikel & Lumbarkaterar

Ventrikulära samt lumbar-katerar för kvalitativ Neurodränering.

Neuromedex, Hamburg mångåriga samarbete med CODAN TRIPLUS ger dig som kund många fördelar. Exempelvis trygga och pålitliga produkter tillverkade med högsta precision och kvalité. Kundutbildningar när behovet uppstår samt repetition i enlighet med kundens önskemål.

Neurodränering med kateterar som finns både helt utan någon form av antimikrobiell coating alternativt med silverjonsteknik med precision..

VENTRICLEAR® 
Halvtransparent Ventrikulär dräneringskateter i silikon eller polyuretan - med optimal patientsäkerhet
 

Semitransparent och röntgentät produkt för en säker likväl som enkelt handhavande för användarna. Visuellt spårbar eventuell blodtillblandning när produkten är delvis transparent vilket gynnar säkerheten. 1cm intervaller av längdmarkeringarna för precision vid inläggning. Genom unik tillverkningsteknik nås minimal ytterdiameter samtidigt med en större än normalt innerdiameter jämfört med traditionella katerar.  

När antimikrobiellt överdrag av katetern önskas finns också i vår sortiment:

VENTRIGUARD® antimikrobial EVD terapiZF0050_Ventrikelkateter

 
VentriGuard är en exceptionellt effektiv produkt för tillfällig ventrikulär dränering. De antimikrobiella egenskaperna är baserade på en balanserad teknologi med kontrollerad frigöring av silverjoner.
 
I motsats till andra användningsområden ställer högproteincentrering i cererospinalvätskan särskilda krav på infektionsprofylax, detta vid långvarig användning. Det kontinuerliga frigörandet av silverjoner med VentriGuard minskar avsevärt risken för koloniseringen av mikroorganismer på materialet, vilket i sin tur reducerar risken för kateterassocierad infektion.
 
Perfekt balans
 
VentriGuards materialkomposition som är speciellt anpassad till det ventrikulära utrymmet garanterar optimala antimikrobiella egenskaper under hela användningstiden, vilket ger en betydande inverkan på den biologiska kompatibiliteten.
 
Överlägsen och säker teknik
 
VentriGuard-tekniken undviker medvetet användningen av nanomaterial ämnen då deras långsiktiga toxikologiska effekter inte har undersökts tillräckligt.
 
Fördelar med VentriGuard-teknik istället för antibiotikakatetrar
 
 • Minskar kolonisationen av både gram-negativa och positiva bakterier, såväl som både jäst och svamp.
 • Kolonisering av MRSA och andra antibiotikaresistenta bakterier reduceras
 • Lång hållbarhet i steril förpackning (3 år)
 • Förhindrar risken för resistensbildning
 • Kylförvaring är inte nödvändig
 • Långsiktiga antimikrobiella egenskaper (upp till 28 dagar)
 • Lång retentionstid utan traumatisering av patienten
 • Exakt positionering i ryggradskanalen
 • Säker anslutning och hudfixering på grund av produktens designZF0050_Lumbalkateter

Ventrikulära katetrar definieras oftast av en mängd avancerade egenskaper
– från tydligare övervakning till minskad risk för att katetern knickas.
 • Halvtransparent och röntgentät
Stigande cerebrospinalvätska är direkt synlig, eventuellt blodinnehåll märks omedelbart – dessutom är katetern röntgentät.
 • Längdmarkeringar
Den raffinerade skålningen i intervaller om 1 cm gör insättningen enkel och säker.
 • Liten yttre diameter, stor innerdiameter
Tunnväggiga, men kinkresistenta kateterslangar främjar maximal dränering av cerebrospinalvätska.
 • Fixerbar kateter
Säker fixering på hårbotten minskar belastningen på katetern – risken för att katetern lossnar minimeras.