Intrakraniell tryckmätning, dränering  >  EVD system och tillbehör

Genom samarbetet mellan CODAN pvb och det tyska företaget
Neuromedex från Hamburg kan CODAN TRIPLUS AB också erbjuda ett brett
produktsortiment inom Neurokirurgi.ZF0050_57-00121D

Som välkänd och långvarig leverantör av invasiva tryckmätningsset har vi breddat vårt sortiment till att också omfatta områden såsom intrakraniell tryckmätning och liqvordränering.

Våra EVD system kan tillhandahållas med eller utan Xtrans® tryckgivare alt. DPT6100 vilka kommer som vanligt från vår tillverkande enhet pvb i Vorstinning, Tyskland. Vi har ett komplett system med bl.a. stor tömbar kammare med idag en unik design som underlättar tömning även vid blodtillblandad liquor, anti-knickningsinlopp, luftningsfilter med eller utan backventilsfunktion som tillåter att lägga setet ned i ex. en säng utan att filterfuktionen går förlorad samt även avstängningsklämmor. Flera färgkodade kranar, med stor innerdiameter för indikering som anger skillnad från annan tryckmätning. Graderad uppsamlingspåse med sedvanliga avstängningsklämmor som också är utbytesbar.

Provtagningsport med nålfritt injektionsmembran garanterar säker och antiseptiskt utförande vilket minimerar infektionsrisken. Alla ingående kranar är "svetsade" för att undvika att de lossnar och resulterar i läckage.

All CSF dränering kräver tillförlitliga konstanta parametrar såsom tillförlitligt ICP, nollpunkt för tryckgivaren (om detta används) samt säker positionering av Foramen Monro via ett system som behåller denna inställning konstant.

VentrEX® EVD stationära flergångs hållare med en mycket stabil ställning som är möjlig att vinkla vid lägesändring av huvudet underlättar detta viktiga intrakraniella dräneringsarbete och dessa initiala inställningar. Det finns även nu en engångsvariant av detta stativ Ventrex Complete (inklusive set) som alternativ och ger en möjlighet att välja. 2 olika skalor på mätstickan med både positiva som negativa värden.

Laserpekare för att noggrant fastställa höjdposition av Foramen Monro finns som tillval tillsammans med flera andra tillbehör. Tryckmätnings- eller dräneringsproceduren kan tack vare tillbehören kundanpassas i stor utsträckning utifrån behovet.ZF0050_58-00110

Materialspecifikation
Latexfria produkter som kan beställas både som helt pvc fria eller med DEHP fri pvc (TOTM mjukgörare).
Pvc fria produkter är tillverkade av antingen PE (polyetylen) eller PUR (polyuretan).

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

Standards
Directive 93/42 EEC för MDD Annex II, Din EN ISO 13485: 20012 med flera andra.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
N-B6 Burettehållare fäste mot Smith´s stativ/HanniSet 1 1 N N OS
57-01121 EVD set VentrEX anti-mikro/reflux DPT 6100 Ventriguard 10F 1 10 N J S
57-02121 EVD set VentrEX antimikrobiell DPT 6100 Ventriguard 8,5F 1 10 N J S
N-00H124 EVD stativ flergångs standardlängd 1 1 N N OS
52-0010 EVD stativ flergångs Sweden-modell enkel tr.givarhållare 1 1 N N OS
N-10H124 EVD stativ flergångs x-tra lång längd 1 1 N N OS
57-00121 EVD system VentrEX antireflux DPT 6100 1 10 N J S
57-00121D EVD system VentrEX antireflux DPT 6100 lång 10 10 N J S
58-00010 EVD system VentrEX complete 3-v kran stativ engångs 1 10 N J S
58-00110 EVD system VentrEX complete anti-reflux 3-v kran stativ eng 5 5 N J S
51-1200 EVD-system Lumbar Catheter kit 4,5Fr 0 0 N J S
51-0002D EVD-system Neurodränage m Xtrans® Linköping 2 10 N J S
51-0002 EVD-system utan tryckgivare Linköping 2 10 N J S
59-0001 Filter 0.2micron EVD-system utbytes 10 10 N N S
N-20H001 Hållare för stolpe neg skala Lumbal-drän 1 1 N N N
59-3020 Hållare för X-rans platta tm-set ICP-ställning Dispomedica 1 1 OS
59-4000 Hållare hängbar mätskala för EVD-system 1 1 OS
59-1000T Hållare stationär vinklingsbar mätskala för EVD-system 1 1 OS
N-01B124 Hållare stationär vinklingsbar mätskala för EVD-system 1 1 N N OS
59-3007 Monteringsplatta universal för tryckgivare EVD-system 1 1 OS
59-0000 Påse 700ml EVD-system utbytes 10 10 N N S
59-0003 Provtagningsmembran EVD-system utbytes 10 10
57-00111 VentrEX EVD set anti-reflux 3-vägskran för tryckgivare 10 10 N J S

Produktbladsnr 1901