Infusionsaggregat  >  Blandningsaggregat

ZF0050_254800[1]green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

För blandning och överföring av torrsubstans eller färdigblandad lösning från ampull till infusionspåse. Mix-Ad Set är ett säkert system för beredning och administrering av läkemedel.
Enkel och säker blandning i samma produkt förhindrar exponering och minskar kontaktallergier hos personal.
Patenterad precisionsrullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.
Våra unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Generell specifikation:

 

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran

Luftning med integrerat hydrofobt bakterie/antibiotikafilter 0,2µm. Luckan skall vara stängd när inte luftning av flaskan behövs

Klämma (vit) öppnas för att låta vätska rinna över i läkemedelsampullen. Stängs när läkemedelsampullens innehåll tömts över i infusionspåsen

Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd 15µm

Slang Ø 3,0x4,1 mm, 175 och 250 cm

Patenterad precisionsrullklämma (blå) för noggrann inställning av dropptakten, max. +/- 10% avvikelse

Roterbar Luer-Lock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage, säkerställer steriliteten och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen

 


Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: 15my - Polyamid 6.6
Slang: PVC (TOTM som mjukgörare) alt. PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Separat spike: Ventil: Polyetylen, Klämma: Polyacetal (vit)

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standarder
2017/745 MDR, EN 980, ISO 15223-1, ISO 7000, EN 20594-1/ EN 1707
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8
Filtret möter kraven i klass P3, EN standard 143
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.

Bruksanvisning:
Utförlig bruksanvisning kan rekvireras från CODAN TRIPLUS AB, Tel: 0300-356 60

Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
254812 Blandn agg Duo-Set Y-grenad 3-v-kran green line® 5 30 N N S
254811 Blandn agg Duo-Set Y-grenad backventil green line® 5 30 N N S
254806 Blandn agg Duo-Set Y-grenad green line® 5 30 N N S
254808 Blandn agg Mono-Set 250cm Flowstop green line® 10 80 N N S
254817 Blandn agg Mono-Set fast 3-v-kran 23cm slang greenline® 10 80 N N S
254804 Blandn agg Mono-Set fast 3-v-kran SWAN-LOCK® 23cm slang gree 10 80 N N S
251068 Blandn agg Mono-Set Flowstop 100 100 N J S
254809 Blandn agg Mono-Set Flowstop backventil green line® 10 80 N N S
254800 Blandn agg Mono-Set Flowstop green line® 10 80 N N S
254802 Blandn agg Mono-Set stamlösning Y-SWAN green line® 10 80 N N S
251064 Blandn agg Mono-Set stamlösning Y-SWAN-LOCK In-Line 100 100 N J S
253900 Blandn agg Mono-Set universal Y-SWAN Guard® MLL 1 80 N J S
254813 Blandn agg Mono-Set universal Y-SWAN Guard® MLL green line 10 80 N N S

Produktbladsnr 107