Tillbehör  >  Stasband, engångs

Stasband, engångs tournistrip® (vuxen) och tournikidz® (0-8år)ZF0050_Tournistrip vuxen

Stasband används mycket frekvent på våra sjukvårdsinrättningar idag, när en snabb venstas önskas utan att något blodtryck skall kontrolleras eller registreras. Metoden att anlägga stas med ett band är många gånger förstahandsval vid exempelvis blodprovstagning men används ibland även vid inläggning av perifera venkatetrar samt vid injektioner av olika slag.

Det finns väldigt många studier idag som påvisar att vid bl.a. bristfällig rengöring av flergångsvarianterna av stasbanden samt även detsamma förhållande med den traditionella blodtrycksmanschetten (textil) så finns det en mycket stor risk att korskontaminera olika patienter med bakterier och virus samt andra patogener när man använder samma band/manshett om och om igen eftersom det är bevisat svårt att helt rengjöra dessa produkter.

Vår bakterieflora på huden ex. med bl.a. MRSA samt även den mer fruktade tarmbakterien VRE är påvisade via dessa studier som vanligt överförda patogener mellan patienter med oönskade effekter som följd (Research, Pinto et.al. "Reusable venesection tourniquets: a potential source of hospital transmissson of multiresistant organisms).

Detta stasband är mycket enkelt att hantera både vid anläggandet som vid borttagandet och vid användande av tournistrip® och tournikidz ®, tillsammans med generell aseptisk teknik så minimeras risken för att överföra patogener. Med ett enkelt enhandsgrepp tar man bort stasbandet igen och fokus kan behållas på det man just utfört på patienten.

tournistrip® riskerar inte att nypa patienten vid appliceringen och uppplevs inte heller skava enligt patientstudier som är utförda, utan produkten föredras av dessa personer istället framför de andra banden (Journal of Medical Engineering and Technology, 2009,
1-6, first article.


Vårt engångs stasband finns i flera olika storlekar avseende förpackningar men vanligast är 200 st av tournistrip® per förpackning respektive 100 st av tournikidz® och denna lilla avdelningslåda kan också placeras, stående i en dispenser som t.ex. monteras på en vagn eller en vägg för enkel åtkomst. Stasbandet dras ut i botten av avdelningsförpackningen och en effektiv perforering "talar om" var du skall riva loss bandet.

Flera band kan mycket enkelt sammankopplas om det önskas ett större omfång. Banden kan också
lossas från sin fästmassa och enkelt förflyttas vid önskad lägesändring vid minst 5 tillfällen per produkt.

All information och även instruktionsfilmer finns på:http://asephealthcare.com/clients/asephealthcare/clinical.html

Produkterna är latex samt pvc fria.ZF0050_Tournikidz 0-8år
Rekommenderad produkt av NHS med avtal i hela UK.

Material
Glassine, (vatten-luft och fettresistent) "glättig" pappersmassa med överdrag/laminering av polypropylen. Fästdel i polypropylen med vattenbaserad fästmassa.

Standards
MDD 93/42/EEC Class 1 Medical device
ISO 13485

(Reg. av MHRA i UK)


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
ASEP/DISPENSER100 Dispenser för Tournistrip vuxen för en 100st/fp 0 0 N N OS 1
TSKKIDZ412.75DP/ASEP100 Stasband engångs Tournikidz, 0-8år 100st/fp 50+50st 100 4400 N N OS 1
549OLHT236/ASEP200 Stasband engångs Tournistrip vuxen 200st/fp 200 8800 N N OS 1
549OLHT236/ASEP100DIS Stasband engångs Tournistrip vuxen dispenser m 100st/refill 0 0 N N OS 1

Produktbladsnr 3622