Blodtrycksmätning invasiv  >  Tryckgivare DPT-6000 samt tillbehör

DPT-6000
ZF0050_tryckgivare1Den integrerade kabeln från tryckgivaren är naturligtvis PVC-fri och är i kopplingsdelen mot monitorkabel försedd med skydd mot vätskeintrång.

DPT-6000 seriens tryckgivare finns i olika modeller - med traditionell kontinuerlig flush vid ett övertryck på vätskepåsen av 300 mm Hg på 3 ml/h, 6 ml/h eller dito på 30 ml/h som oftast används när den kontinuerliga flushhastigheten styrs via sprutpump. Vid situationer där ingen manuell flushanordning önskas ex vid cerebral tryckmätning finns speciell tryckgivare för detta ändamål.

DPT-6000 Tryckgivarna från CODAN pvb finns i ett flertal olika modeller. Passar för montering på platta eller med kardborreband direkt på patient.

Monteringsplatta påbyggnadsbar

Denna flergångs monteringsplatta B180022 är speciellt framtagen för användning tillsammans med tryckgivare från DPT-6000 serien. Kan lätt byggas ihop med önskat antal plattor till ett stabilt och överskådligt system passande i olika hållare. Tillverkad av varaktigt och tåligt plastmaterial.

Monteringsplatta för max 2 st tryckgivare

Enklare modell lämplig för max 2 st tryckgivare från DPT-6000 serien. Utformad på baksida för att passa till olika hållare.

Monteringsplatta för max 4 st tryckgivare

Större modell med utrymme för klisteretikett med märkning av trycklinje. Användbar för upp till 4 st tryckgivare från DPT-6000 serien. Utformad på baksida för att passa till olika hållare.

Sterilisering
Etylenoxid

Standards
DIN EN ISO 13485
DIN ISO 2859 part 1
Directive 93/42/EEC
även andra tillämpbara standarder finns.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
178051 DPT-6003 tryckgivare 3ml/h flush 50 50 N N S 1
178053 DPT-6009 tryckgivare 30ml/h flush 50 50 N N S 1
178054 DPT-6100 tryckgivare utan flush hane 1-v-kran 50 50 N N S 1
170116 Platta för montering av DPT-6000 tryckgivare 10 10 N N OS 1
097003 Platta för montering av DPT-6000 tryckgivare max 2st 1 1 N N OS 1
097004 Platta för montering av DPT-6000 tryckgivare max 4st 1 1 N N OS 1

Produktbladsnr 508