Blodtrycksmätning invasiv  >  ABSS-artärblodprovtagning

ZF0050_ABSS1ABSS - System för artärblodprovtagning

Samtliga infusionsaggregat för invasiv tryckmätning, såväl standard som kundanpassade set, kan på artärsidan kompletteras med ett system för enkel och säker blodprovtagning - ABSS. Detta medger ett för användare hygienskt och säkert förfarande och eliminerar behovet att ta sk "slaskprover" som kasseras, samtidigt som riskerna för kontaminering utav systemet och accidentiellt läckage av blod i samband med provtagningen reduceras.

Med hjälp av den 0,2 micron bakteriefilterförsedda roterbara reservoaren med 2,1 ml kapacitet och provtagningsport på patientslangen kan Du förvissa Dig om att det alltid är färsk arteriellt, icke utspätt artärblod som analyseras. Genom att använda den för ändamålet specifika provtagningsadaptern av plast kan Du enkelt och smidigt ta upprepade prover utan att skada mebranet i porten eller riskera att Du själv sticker Dig eller får blod på Dig.

Provtagningsadapter

Specialdesignad plastkanyl avsedd för punktion av provtagningsporten i ABSS-system. Eliminerar risken för stickskador hos användaren och medger upprepade punktioner under användningstiden utan att skada membranet i porten.

Monteringsplatta

För reservoaren och kopplas på vid sidan av kontaktplattan. Ger ett överskådligt
och lättarbetat system där alla komponenter sitter tillsammans.ZF0050_170106


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
745566 ABSS adapter för provtagning 100 3200 N N S 1
170118 Reservoarhållare Platta Xtrans® för montering av ABSS 10 10 N N OS 1

Produktbladsnr 502