Tillbehör infusion/injektion  >  3-vägskranar med och utan slang PVC fritt

ZF0050_3-vägsgreen line ® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Våra trevägskranar fungerar för infusions- och injektionslösningar som är baserade på fett eller alkohol, i minst 72 timmar.

Ett brett sortiment av trevägskran med förlängningslang i olika längder ger stor valfrihet. Vårt injektionsmembran SWAN-LOCK® finns integrerat antingen på 3-vägskranen eller direkt på slangen för ökad hygienisk säkerhet. Ett extra plus är den roterbara funktionen på vissa av kranarna vilket ger ett friare arbetssätt.

Injektionsmembran SWAN-LOCK®:
Är integrerat direkt på 3-v kranen eller på slangdelen som en y-koppling. Ytterst liten dead-space 0,07 ml resp.0,09 ml. SWAN-LOCK® kan användas upp till 3 dygn vid lipidlösningar och 7 dygn om enbart klara vätskor administreras.

Materialspecifikation
Slang: PVC-fri green line® val av Polypropylen, Polyuretan eller Polyetylen
Kran: Polykarbonat/Polyetylen
Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter
Kranens innerdiameter: 2,2 mm
Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml
SWAN-LOCK®  Fyllnadsvolym 0,09 ml singelprodukt, (Inbyggd = kort modell) fyllnadsvolym 0,07ml

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar (29 psi)

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

Standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
714849 3-v kran 105cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S 1
714846 3-v kran 15cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S 1
714847 3-v kran 20cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S 1
4991 3-v kran 30cm fast Y-SWAN slang green line® SELF LOCK 10 80 N N S 1
714853 3-v kran SWAN-LOCK® 105cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S 1
714850 3-v kran SWAN-LOCK® 11cm fast Y-SWAN slang green line® 10 100 N N S 1
714854 3-v kran SWAN-LOCK® 20cm fast Y-SWAN slang green line® 10 80 N N S 1
714845 3-v-kran 11cm fast Y-SWAN slang green line® 10 100 N N S 1
714817 3-v-kran 120cm slang green line® SELF LOCK 1 80 N N S 1
714861 3-v-kran 12cm slang sido SWAN-LOCK® green line® 10 100 N N S 1
714836 3-v-kran 15cm mikroslang fast Luer-Lock green line® 10 100 N N S 1
714837 3-v-kran 15cm mikroslang roterbar Luer-Lock green line® 10 100 N N S 1
5170/4234-2 3-v-kran 15cm slang R-L-L green line® 100 100 N N S 1
714833 3-v-kran 15cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK 100 100 N N S 1
714868 3-v-kran 25cm mikroslang SELF LOCK green line® 100 100 N N S 1
5176 3-v-kran 25cm slang R-L-L green line® SELF-LOCK 1 100 N N S 1
714824 3-v-kran 25cm slang SWAN x 2 green line® SELF-LOCK 10 80 N N S 1
4988 3-v-kran 30cm slang green line® 100 100 N N S 1
5173 3-v-kran 60cm slang green line® 1 80 N N S 1
714816 3-v-kran 90cm slang green line® SELF LOCK 1 80 N N S 1
445101 3-v-kran en (liten) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 400 N N S 1
5000200 3-v-kran högflödes 400ml/min, 29 PSI 100 100 N N S 1
4248 3-v-kran roterande m löstagbar 15cm slang R-L-L green line® 10 100 N N S 1
445852 3-v-kran roterbar, vit 50 600 N N S 1
445102 3-v-kran två (små) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 600 N N S 1
445103 3-v-kran två (stora) SWAN-LOCK® roterbar, blå 50 400 N N S 1
714841 3-v-kran två SWAN-LOCK® 100cm slang green line® SELF LOCK 10 100 N N S 1
714806 3-v-kran två SWAN-LOCK® 12cm slang green line® 10 100 N N S 1
714839 3-v-kran två SWAN-LOCK® 50cm slang green line® SELF LOCK 10 80 N N S 1
714828 3-v-kran två SWAN-LOCK® mikro 12cm sl blå green l® SELF LOCK 10 100 N N S 1

Produktbladsnr 413