Tillbehör infusion/injektion  >  Special set In-line

ZF0050_RoActemraSpecial set - RoActemra

Ett speciellt framtaget In-Line set för att blanda och administrera detta läkemedel
(tocilizumab) som visat sig ge god lindring för bl.a. RA-patienter.

Avstängsklämmor på båda skänklarna för säker hantering av preparatet.
1 spike med anslutningsmöjlighet för Luer-Lock produkt.

Special set - Mix-Ad Inline Transfer SystemZF0050_251201

Detta set är ffa. konstruerat och tillverkat för enkel och smidig beredning och administration av Ocrevus / ocrelizumab (antikroppsläkemedel) avsett för flera olika former av MS. Går även utmärkt använda tillsammans med MabThera / rituximab (monoklonal antikropp) som används för patienter med primärt RA diagnos eftersom handhavandet är likvärdigt och seten är väldigt lika varandra i utförandet. Det är ett komplett set men där sprutan behöver beställas med separat artikelnummer (detta utförs automatiskt vid beställning).

Avstängningsklämmor på alla skänklar, ventilerade spikar mot läkemedlet, oventilerad mot påse med blandningsvätska samt en x-tra Y-port med SWAN-LOCK nålfritt injektionsmembran där vätska kan adderas eller tas bort allt efter behov.
OBS! Sprutan som också krävs för hanteringen beställes separat hos oss och kan inte sampackas vid steriliseringen utan produkterna måste steriliseras var för sig! (Vanligtvis en 50/60 ml spruta art.nr. 628426) Vi bipackar detta vid leverans!

FÖR BÅDA SETEN GÄLLER:
Material:
Latexfritt pvc med TOTM som mjukgörare

Sterilisering: Etylenoxid


EN standard
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.


No records available