Tillbehör infusion/injektion  >  Kranblock

ZF0050_KranblockKranblock finns i olika versioner med antingen 3 eller 5 kranar, med eller utan SWAN-LOCK® och olika slanglängder.

Vid parenteral nutrition eller administrering av annan lösning som innehåller lipider, kan SWAN-LOCK® användas i upp till 72 timmar.

Dead space och flödeshastighet

Art nr Dead space ml Flödeshastighet (ml/min)
442012 1,0 120,73
442013 1,7 116,64
442121 8,0  
442050 0,65 232,89
442051 0,60  
442118 8,9 85,69
442123 2,06 194,91
442124 2,71 198,39
444822 12  
444823 3,0  
444824 3,5  

Materialspecifikation
Skyddshätta: Polypropylen
Block: Polysulfon
Kranar: Polysulfon/Polyetylen/Polykarbonat/Polybutylen
Hus: Polykarbonat
Slang: PVC mjukgörare TOTM, alternativt PVC-fritt green line®


Förpackning
Steril peel-pack

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standard
Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN 8536-9


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
442050 3 Kranblock Multiflow 10 50 N N S 1
444825 3 Kranblock Multiflow 150cm slang fast LL green line® 1 20 N N S 1
442123 3 Kranblock Multiflow 25cm slang 1 20 N J S 3
444819 3 Kranblock Multiflow 25cm slang green line® 1 20 N N S 1
442012 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 1 20 N N S 1
442121 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang 10 40 N J S 3
444821 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang green line® 1 20 N N S 1
444823 3 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 30cm slang green line® 20 20 N N S 1
442051 5 Kranblock Multiflow 10 50 N N S 1
444827 5 Kranblock Multiflow 30cm slang green line® 1 10 N N S 1
444826 5 Kranblock Multiflow 150cm slang fast LL green line® 1 10 N N S 1
442124 5 Kranblock Multiflow 25cm slang 60 60 N J S 3
442013 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 20 20 N N S 1
442134 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 10cm slang MLL 1 10 N J S 3
442118 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang 5 60 N J S 3
444822 5 Kranblock Multiflow SWAN-LOCK® 150cm slang green line® 1 10 N N S 1

Produktbladsnr 409