Tillbehör infusion/injektion  >  Sprutpumpsslangar

ZF0050_714813[1]green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Passar till de flesta på marknaden förekommande sprutpumpar.

PE/PUR slang
PVC-fria förlängningsslangar helt tillverkade i ex. Polyetylen (PE) ger möjlighet att administrera alla typer av läkemedel utan risk för absorption av läkemedlet i slangen. Finns även med Polyuretan (PUR) som slangmaterial vilket ger i stort sett samma egenskaper som PE men är något mjukare i sin konsistens.

PVC slang
Slangarna finns i vissa fall även i detta material då med mjukgöraren TOTM som går under gruppen "övriga mjukgörare" och den är då ingen ftalat.

Ljusskyddat
Finns i vit alt. orange ljusskyddad slang för läkemedel som måste skyddas mot direkt solljus vid administrering

Art.nr. Fyllnadsvolym

714001 1,35 ml
714002 1,60 ml
714003 1,35ml
714005 2.42ml
714101 1,71ml
714811 0,45 ml
714812 1,15 ml
714813 1,56 ml
714842 1,22 ml
714843 1,54 ml

Materialspecifikation
Generellt: Innerdiameter 1.0 mm (alt. 0,9 mm) och ytterdiameter 2,0mm
PE: 714001, 714002, 714003, 714005, PUR: 714811, 714812, 714813, 714842, 714843 PVC (TOTM): 714101, 714103

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-9.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
714869 För sl Relay 210cm 3-v pumpansl x 2 SELF-LOCK green line® 1 80 N N S 1
714594 För slang Relay 210cm 3-vägs kran pumpansl x 2 80 80 N J S 3
714842 Förl slang mikro 150cm backventil green line® 10 100 N N S 1
714812 Förl slang mikro 150cm green line® 10 100 N N S 1
714001 Förl slang mikro 150cm green line® 10 100 N N S 1
714003 Förl slang mikro 150cm ljuskänsliga infus. vit green line® 10 100 N N S 1
714103 Förl slang mikro 150cm ljusskyddad Gul transparent 10 100 N J S 3
5260 Förl slang mikro 150cm SWAN-LOCK ® green line® 0 0 N N S 1
714843 Förl slang mikro 200cm backventil green line® 10 100 N N S 1
714813 Förl slang mikro 200cm green line® 10 100 N N S 1
714002 Förl slang mikro 200cm green line® 10 100 N N S 1
714101 Förl slang mikro 200cm ljusskyddad Gul transparent 10 100 N J S 3
5262 Förl slang mikro 200cm SWAN-LOCK ® green line® 10 100 N N S 1
714856 Förl slang mikro 300cm backventil green line® 10 100 N N S 1
714005 Förl slang mikro 300cm green line® 10 100 N N S 1
714811 Förl slang mikro 50cm green line® 10 100 N N S 1

Produktbladsnr 403