Tillbehör infusion/injektion  >  Förlängningsslangar

ZF0050_714020[1]green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Separata förlängningsslangar i olika längder och utförande från 10 cm till 350 cm med hane/hona koppling

Mjukt material i Luer-Lock kopplingen
Minimerar risken för att kopplingarna fastnar i varandra

Materialspecifikation:
Slang: PVC (TOTM) alt. PVC-fri green line®

Slangdimension:
Inner Ø: 0,9/1,0/3,0 mm, ytter Ø: 2,0/2,0/4,1 mm

Fyllnadsvolym:
714804: 24,0 ml
714329: 2,1 ml
715481: 6,3 ml
714824: 6,73 ml

Flödeshastighet
Generellt enligt DIN EN ISO 8536-4, min. 1000 ml/10 min.

Tryckresistent: Tål tryck upp till 2 bar

Materialspecifikation 3-vägskran med eller utan slang
Slang: PVC (DEHP-fri) eller PVC-fri green line®
Kran: Polykarbonat/Polyetylen
Skyddshätta: Polypropylen, Polyetylen
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter
Luer-Lock: ABS (akrylnitril-butadien och styren monomer)
Kranens innerdiameter: 2,2 mm
Fyllnadsvolym kran: 0,15 ml

Steriliseringsmetod
Etylenoxid

EN standard: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707, DIN EN ISO 8536-9.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
714822 Förl slang 120cm green line® RMLL 10 100 N N S 1
714021 Förl slang 150cm 10 100 N J S 3
714584 Förl slang 150cm backventil 10 100 N J S 3
714863 Förl slang 150cm green line® RMLL 0 0 N N S 1
5780 Förl slang 150cm green line® SELF LOCK 0 0 N N S 1
714408 Förl slang 200cm 100 100 N J S 3
714820 Förl slang 25cm green line® RMLL 10 100 N N S 1
714329 Förl slang 30cm 10 100 N J S 3
714330 Förl slang 50cm 10 100 N J S 3
715481 Förl slang 90cm 30 240 N J S 3
714821 Förl slang 90cm green line® RMLL 10 100 N N S 1
714804 Förl slang blodvärmare 350cm green line® 10 80 N N S 1
714525 Förl slang CVK 25cm 10 100 N J S 3
714334 Förl slang mikro 100cm 10 100 N J S 3
714020 Förl slang mikro 150cm 10 100 N J S 3
714352 Förl slang mikro MiniCombi Y-grenad 10 100 N J S 3

Produktbladsnr 402