Absorberande förband  >  Absorberande förband

ZF0050_485-ee-nad-i_1[1]Absoprtionsförband med hög uppsugningsförmåga och med lågt vidhäftande yta.

 Inga miljöbelastande absorbenter är tillsatta.


Materialspecifikation:

 1. Mot sår: Polyprolen, NW, 18 g/m2
2.Ytskikt 100% Polypropylen, SMS, 40 g/ m2  med hydrofoba egenskaper
3. Innerskikt: Cellulosa fluff 440 g/m2
4. Mellanskikt: Mjukt papper med spridningsegegenskaper 19 g/m2
5. Klister: Polymer

Absorptionskapacitet
> 1250%

Förpackning osterila
Transportkartong, plastpåse

Förpackning sterila
Transportförpackning, ZF0050_485naoAderenten_maisbloco[1]dispenserkartong, peel-pack

Sterilisering:
Etylenoxid


Produkten uppfyller standards:
MDD93/42/EEC 2007/47/EC, EN 11737-1&2,  EN ISO 9001:2008/EN ISO 13485:2004, ISO 11948-1, EN 13726-1, EN 556-1

Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
485-001 ABS-förband 10x10cm 25 1575 N N OS 1
485-501 ABS-förband 10x10cm 60 600 N N S 1
485-502 ABS-förband 10x15cm 30 300 N N S 1
485-503 ABS-förband 10x20cm 30 300 N N S 1
485-003 ABS-förband 10x20cm 25 900 N N OS 1
485-004 ABS-förband 10x30cm 25 600 N N OS 1
485-504 ABS-förband 10x30cm 30 240 N N S 1
485-505 ABS-förband 15x20cm 30 240 N N S 1
485-005 ABS-förband 15x20cm 25 600 N N OS 1
485-006 ABS-förband 15x25cm 25 450 N N OS 1
485-506 ABS-förband 15x25cm 30 240 N N S 1
485-507 ABS-förband 20x20cm 30 180 N N S 1
485-007 ABS-förband 20x20cm 25 400 N N OS 1
485-508 ABS-förband 20x25cm 30 120 N N S 1
485-509 ABS-förband 20x30cm 30 120 N N S 1
485-009 ABS-förband 20x30cm 25 300 N N OS 1
485-010 ABS-förband 20x40cm 25 200 N N OS 1
485-510 ABS-förband 20x40cm 25 100 N N S 1

Produktbladsnr 3401