Specialförband  >  Skumförband (polyuretan)

ZF0050_430espuma_1[1]

Behandling av måttligt till höggradigt vätskande sår.
Polyuretan förband artikel nr 430-507 lämpar sig för användning till trakeostomi kanyler. Förbandet är i storlek 8 x 9 cm med hål,passar även som dräangekompress.


Förbandets egenskaper:
Fungerar som barriär för vatten, sårsekret och mikroorganismer. Hög vertikal absorptionsförmåga. Då förbandet absorberar så expanderar dynan och anpassar sig till sårytan. Förbandet tillåter dunstning av fukt. Byte av förband rekommenderas då förbandet är mättat eller enligt lokala föreskrifter.

-Högabsorberande
-Icke-häftande
-Lätt att applicera och ta bort
-Mjukt och behaglig
-Formbart

Materialspecifikation:

Polyuretan

Förpackning:
Transportförpackning, avdelningsförpackning, peel-pack

Sterilisering
Etylenoxid

Uppfyller standards:
MDD 93/94/EEC 2007/47/EC EN 11737-1 EN 11737-2, EN ISO 9001:2008/ EN ISO 13485:2012 EN 13726-1,
EN 556


No records available