Engångsinstrument  >  Curette

Kirurgiska instrument för engångsbruk för avdelningsanvändning och akutsjukvård mm
Inom ovanstående områden är det viktigt att ha sterila, funktionella och säkra kirurgiska instrument snabbtillgängliga med hög precision och till låga processkostnader.
Kirurgiska instrument färgkodade och utformade att vara säkra.
  • Resultat som vid förstagångsanvändning varje gång
  • Minskad infektionsrisk och minskad risk för korskontaminering
  • Eliminerar kostnader såsom underhåll, reparationer av instrument samt hela steriliseringsprocessen av flergångsinstrument.
  • Praktisk hantering då använt material slängs i “Stickande skärande”.


Förpackning
Instrumenten levereras sterilt förpackade och har steriliserats i enlighet med en validerad process.
Instrumenten är sterilt förpackade i separata peelpacks. De separata peelpacks ligger i praktiska dispenserlådor vilka innehåller ett antal enheter se produktkatalogen.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
CSIL1001 Curette 16cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIL1002 Curette 21cm (metall) engångs 25 100 N N S 1

Produktbladsnr 2309