Engångsinstrument  >  Saxar

ZF0050_CSIS8006Kirurgiska instrument för engångsbruk för avdelningsanvändning och akutsjukvård mm
Inom ovanstående områden är det viktigt att ha sterila, funktionella och säkra kirurgiska instrument snabbtillgängliga med hög precision och till låga processkostnader.
Kirurgiska instrument färgkodade och utformade att vara säkra.
  • Resultat som vid förstagångsanvändning varje gång
  • Minskad infektionsrisk och minskad risk för korskontaminering
  • Eliminerar kostnader såsom underhåll, reparationer av instrument samt hela steriliseringsprocessen av flergångsinstrument.
  • Praktisk hantering då använt material slängs i “Stickande skärande”.

Förpackning
Instrumenten levereras sterilt förpackade och har steriliserats i enlighet med en validerad process.
Instrumenten är sterilt förpackade i separata peelpacks. De separata peelpacks ligger i praktiska
dispenserlådor vilka innehåller ett antal enheter se produktkatalogen.
ZF0050_CSIS8013


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
CSIS8008 Sax Lexer dissektion böjd 16,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8003 Sax Mayo trubbig/trubbig rak 14,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8010 Sax Mayo vass/trubbig böjd 14,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8002 Sax Mayo vass/trubbig rak 14,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8001 Sax Mayo vass/vass rak 14,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8030 Sax Metzenbaum trubbig/trubbig böjd 16,5cm (metall) engångs 20 80 N N S 1
CSIS8012 Sax Metzenbaum trubbig/trubbig böjd 18cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8004 Sax Metzenbaum trubbig/trubbig rak 14,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8042 Sax Ögon Iris böjd 11cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8007 Sax Ögon Iris böjd 13cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8006 Sax Ögon Iris rak 11cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIS8013 Sax ståltråd 12cm (metall) engångs 25 100 N N S 1

Produktbladsnr 2308