Engångsinstrument  >  Nålförare

ZF0050_CSIN3002Kirurgiska instrument för engångsbruk för avdelningsanvändning och akutsjukvård mm
Inom ovanstående områden är det viktigt att ha sterila, funktionella och säkra kirurgiska instrument snabbtillgängliga med hög precision och till låga processkostnader.
Kirurgiska instrument färgkodade och utformade att vara säkra.
  • Resultat som vid förstagångsanvändning varje gång
  • Minskad infektionsrisk och minskad risk för korskontaminering
  • Eliminerar kostnader såsom underhåll, reparationer av instrument samt hela steriliseringsprocessen av flergångsinstrument.
  • Praktisk hantering då använt material slängs i “Stickande skärande”.


Förpackning
Instrumenten levereras sterilt förpackade och har steriliserats i enlighet med en validerad process.
Instrumenten är sterilt förpackade i separata peelpacks. De separata peelpacks ligger i praktiska
dispenserlådor vilka innehåller ett antal enheter se produktkatalogen.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
CSIN3001 Nålförare Mayo-Hegar 12cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIN3002 Nålförare Mayo-Hegar 15cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIN3003 Nålförare Mayo-Hegar 16,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1

Produktbladsnr 2307