Engångsinstrument  >  Peanger

Kirurgiska instrument för engångsbruk för avdelningsanvändning och akutsjukvård mm
Inom ovanstående områden är det viktigt att ha sterila, funktionella och säkra kirurgiska instrument snabbtillgängliga med hög precision och till låga processkostnader.
Kirurgiska instrument färgkodade och utformade att vara säkra.
 • Resultat som vid förstagångsanvändning varje gång
 • Minskad infektionsrisk och minskad risk för korskontaminering
 • Eliminerar kostnader såsom underhåll, reparationer av instrument samt hela steriliseringsprocessen av flergångsinstrument
 • Praktisk hantering då använt material slängs i “Stickande skärande”

  Förpackning
  Instrumenten levereras sterilt förpackade och har steriliserats i enlighet med en validerad process.
  Instrumenten är sterilt förpackade i separata peelpacks. De separata peelpacks ligger i praktiska dispenserlådor vilka innehåller ett antal enheter se produktkatalogen.
  ZF0050_CSIK4002
  ZF0050_CSIK4001

   


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
CSIK4001 Peang Halsted böjd 12,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIK4002 Peang Kocher rak 14cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIK4003 Peang Mosquito rak 12,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIK4004 Peang Mosquito rak klo 12,5cm (metall) engångs 25 100 N N S 1
CSIK4005 Peang Pean rak 14cm (metall) engångs 25 100 N N S 1

Produktbladsnr 2306