Engångsinstrument  >  Skalpeller

Säkerhetsskalpeller för engångsbruk.ZF0050_Samling knivar

Den ergonomiska utformningen ger ett bra grepp.

Skalpellen är användarvänlig för både vänster- och högerhänta, då bladet matas fram på ovansidan av skaftet.

Skalpellen har 1 främre och 2 bakre låsningar;

Låsningen längst fram är till för att hålla skalpellbladet i låst läge när den används under operationen.

De två bakre låsningarna består av en tillfällig och en permanent låsning.

Den första av de bakre låsningarna används för att hålla bladet i indraget läge, då skalpellen för tillfället inte används.

Den bakersta låsningen medför att skalpellen inte kan användas igen, vilket utgör en viktig säkerhetsfunktion.

Varje låsning bekräftas med ett klickljud.

Skalpellens handtag har en ingraverad 5 cm linjal.

Skalpellbladet består av högkvalitativt kirurgiskt stål. PVC- och latexfri.

Uppfyller standard
MDD 93/42/CEE 2007/47/EC EN ISO 9001:2008 EN ISO 13485:2004

Nr Färg Användningsområde
10 Svart Allmän kir, Plastik, Neuro, Barn
11 Blå Artroskopi, ÖNH, Kärlkirurgi
12 Vit Fotkirurgi
15 Grön Plastik, hand, Neuro, Barn
20 Röd Allmän kir, Ortopedi, Gyn, Thorax
22 Orange Allmän kir, Ortopedi, Gyn, Thorax
23 Gul Allmän kir, Ortopedi, Gyn, Thorax
24 Brun Allmän kir, Ortopedi, Gyn, Thorax
MSSC Rosa Suturtagning


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
MS10 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr10, svart 10 500 N N S 1
MS11 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr11, blå 10 500 N N S 1
MS12 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr12, vit 10 500 N N S 1
MS15 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr15, grön 10 500 N N S 1
MS20 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr20, röd 10 500 N N S 1
MS22 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr22, orange 10 500 N N S 1
MS23 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr23, gul 10 500 N N S 1
MS24 Medi-Safe säkerhetsskalpell nr24, brun 10 500 N N S 1
MSSC Medi-Safe suturtagningskniv 10 500 N N S 1
BMS10 Säkerhetsblad i plasthylsa nr 10 50 1000 N N S 1
BMS11 Säkerhetsblad i plasthylsa nr 11 50 1000 N N S 1
BMS15 Säkerhetsblad i plasthylsa nr 15 50 1000 N N S 1
BMS20 Säkerhetsblad i plasthylsa nr 20 50 1000 N N S 1

Produktbladsnr 2301