Intrakraniell tryckmätning, dränering  >  Ventrikel & Lumbarkaterar


VENTRIGUARD® antimikrobial EVD terapiZF0050_Ventrikelkateter
 
VentriGuard är en exceptionellt effektiv produkt för tillfällig ventrikulär dränering. De antimikrobiella egenskaperna är baserade på en balanserad teknologi med kontrollerad frigöring av silverjoner.
 
I motsats till andra användningsområden ställer högproteincentrering i cererospinalvätskan särskilda krav på infektionsprofylax, detta vid långvarig användning. Det kontinuerliga frigörandet av silverjoner med VentriGuard minskar avsevärt risken för koloniseringen av mikroorganismer på materialet, vilket i sin tur reducerar risken för kateterassocierad infektion.
 
Perfekt balans
 
VentriGuards materialkomposition som är speciellt anpassad till det ventrikulära utrymmet garanterar optimala antimikrobiella egenskaper under hela användningstiden, vilket ger en betydande inverkan på den biologiska kompatibiliteten.
 
Överlägsen och säker teknik
 
VentriGuard-tekniken undviker medvetet användningen av nanomaterial ämnen då deras långsiktiga toxikologiska effekter inte har undersökts tillräckligt.
 
Fördelar med VentriGuard-teknik istället för antibiotikakatetrar
 
  • Minskar kolonisationen av både gram-negativa och positiva bakterier, såväl som både jäst och svamp.
  • Kolonisering av MRSA och andra antibiotikaresistenta bakterier reduceras
  • Lång hållbarhet i steril förpackning (3 år)
  • Förhindrar risken för resistensbildning
  • Kylförvaring är inte nödvändig
  • Långsiktiga antimikrobiella egenskaper (upp till 28 dagar)
  • Lång retentionstid utan traumatisering av patienten
  • Exakt positionering i ryggradskanalen
  • Säker anslutning och hudfixering på grund av produktens designZF0050_Lumbalkateter
 
 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
59-0006 Konnektor till Lumbar kateter 4,5 Fr 10 10 N N S 1
59-0007 Konnektor till Ventrikel kateter 10 Fr 10 10 N N S 1
59-0005 Konnektor till Ventrikelkateter 8,5 & 9 Fr 10 10 N N S 1
61-1400 Lumbar kateter 4,5F 80cm hydrofil guidew Touhy 1 1 N N S 7
60-0400 Lumbarkateter Ventriguard 4,5F antimikrobiell 80cm 1 1 N J S 7
55-2400 Ventrikelkateter (silikon) 7,0FR, längd 30cm, ID 1,2 OD 2,4 10 10 N N S 1
60-1510 Ventrikelkateter Trauma VentriClear 12F PUR 30cm 10 10 N J S 7
60-1010 Ventrikelkateter VentriClear 10F PUR 30cm 0 0 N J S 7
60-1214 Ventrikelkateter VentriClear 8,5F 10cm 10 10 N J S 7
60-1210 Ventrikelkateter VentriClear 8,5F PUR 30cm 10 10 N J S 7
60-0010 Ventrikelkateter Ventriguard 10F antimikrobiell 30cm 1 1 N J S 7
60-0214 Ventrikelkateter Ventriguard 8,5F antimikrobiell 10cm 1 1 N J S 7
60-0200 Ventrikelkateter Ventriguard 8,5F antimikrobiell 30cm 1 1 N J S 7

Produktbladsnr 1902