Andningsvård  >  Fukt-värmeväxlare/bakt-virusfilter KombiPLUS

ZF0050_KombiPLUSFilterfuktarna tar över de funktioner som normalt sköts av de övre luftvägarna - att VÄRMA, FUKTA och FILTRERA torr inandningsluft från t.ex. respiratorer eller ventilatorer.
Filterfuktaren är ytterst effektiv och säkerställer att gasen har minst samma fuktighet i de övre luftvägarna som vid normal andning - 30 mg/l.

Den höga fukthalten uppnås genom filtermediets unika egenskaper. De speciellt impregnerade fibrerna absorberar sin egen vikt många gånger om, vilket ger den höga hygroskopiska effekten.
Detta ger fibrerna en optimal upptagningsförmåga av fukt (vatten) under utandning och motsvarande optimala befuktning (vatten) vid inandning.

KombiPLUS kombinerade fuktvärmeväxlare och filter säkerställer en effektiv befuktning och värme, samt eliminerar behovet av kontinuerlig rengöring av slangar och maskiner. Detta leder till effektivare utnyttjande av respiratorer och narkosapparater.
En integrerad luer-lockport på "den torra sidan" eliminerar behovet av extra kopplingar för gasmätning samt möjliggör kondensfri miljö i gasmätningsslangen.
Den är enkel och lätt att applicera och har låg vikt samt dödvolym.

Användningsområde
Intensivvård, anestesi, respirator- och ventilatorvård, vuxna samt vid transporter. Skall placeras mellan patienten och Y-stycket.

Befuktningseffektivitet (ISO 9360 testmetod)
Vid VT= 250 ml: 35,8 mg/l, vid VT = 500 ml: 35,8 mg/l, vid VT = 1000 ml: 32,4 mg/l

Resistans
KombiPLUS 0,5 l/s - 1,1 cm H2O, 1,0 l/s - 2,7 cm H2O, 1,5 l/s - 4,5 cm H2O

Tidalvolymsområde, (dead spacevolym)
KombiPLUS 150 - 1000 ml, 40 ml

Filtreringseffektivitet
Bakterie: 99,9995%

Virus: 99,993%


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
010652808 KombiPLUS HME runt filter med port 15 360 N N OS 1

Produktbladsnr 1212