Andningsvård  >  Fukt-värmeväxlare/bakt-virusfilter OptiPLUS & MiniPLUS

ZF0050_OptiPLUS-MiniPLUSFilterfuktarna tar över de funktioner som normalt sköts av de övre luftvägarna - att VÄRMA, FUKTA och FILTRERA torr inandningsluft från t.ex. respiratorer eller ventilatorer.
Filterfuktaren är ytterst effektiv och säkerställer att gasen har minst samma fuktighet i de övre luftvägarna som vid normal andning - 30 mg/l.

Den höga fukthalten uppnås genom filtermediets unika egenskaper. De speciellt impregnerade fibrerna absorberar sin egen vikt många gånger om, vilket ger den höga hygroskopiska effekten.
Detta ger fibrerna en optimal upptagningsförmåga av fukt (vatten) under utandning och motsvarande optimala befuktning (vatten) vid inandning.

OptiPLUS och MiniPLUS serien av kombinerade fuktvärmeväxlare och filter säkerställer en effektiv befuktning och värme, samt eliminerar behovet av kontinuerlig rengöring av slangar och maskiner. Detta leder till effektivare utnyttjande av respiratorer och narkosapparater.
En integrerad luer-lockport på "den torra sidan" eliminerar behovet av extra kopplingar för gasmätning samt möjliggör kondensfri miljö i gasmätningsslangen.
Den är enkel och lätt att applicera och har låg vikt samt dödvolym.

Användningsområde
Intensivvård, anestesi, respirator- och ventilatorvård, vuxna. Skall placeras mellan patienten och Y-stycket.

Befuktningseffektivitet (ISO/DIS 9360 testmetod)
OptiPLUS  VT= 250 ml: 32,1 mg/l, vid VT = 500 ml: 30 mg/l, vid VT = 1000 ml: 25,8 mg/l
MiniPLUS  VT= 250 ml: 32,0 mg/l, vid VT = 500 ml: 31 mg/l
MiniPLUS vinklad  VT= 100 ml: 33 mg/l, vid VT= 250 ml: 31 mg/l, vid VT= 500 ml: 27,5 mg/l

Resistans
OptiPLUS: 0,5 l/s - 1,0 cm H2O, 1,0 l/s - 2,4 cm H2O, 1,5 l/s - 4,1 cm H2O.    OP-Vinklad: 0,5 l/s - 1,0 cm H2O, 1,0 l/s - 2,4 cm H2O, 1,5 l/s - 4,2 cm H2
MiniPLUS 0,15l/s - 0,5cm H2O, 0,25l/s - 1,0 cm H2O, 0,5l/s - 2,0 cm H2O.     MP-Vinklad:  0,15l/s - 0,6cm H2O, 0,25l/s - 1,0 cm H2O, 0,5l/s - 2,1 cm H2O
Tidalvolymsområde, (dead space)
OptiPLUS 200 - 1500ml, (45ml)
OptiPLUS vinklad 200 - 1500ml (44ml)
MiniPLUS, MiniPLUS vinklad 70 - 600ml (22ml)

Filtreringseffektivitet (samtliga filter)
Bakterie: 99,998%

Virus: 99,98%

Vikt, längd
OptiPLUS 29 g, 112 mm
OptiPLUS vinklad 27,5 g, 87 mm
MiniPLUS 17 g, 90 mm
MiniPLUS vinklad 16,5 g

Kopplingar
15/22 mm ISO hane/honakoppling för Y-stycke
15/22 mm ISO hona/hanekoppling för ET-tub, ansiktsmask, mm

Standard Luer-Lockport på apparatsidan för gasmonitorering


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9104 MiniPLUS 30 720 N N OS 1
010656808 MiniPLUS vinklad 25 600 N N OS 1
9101 OptiPLUS 15 360 N N OS 1
010632808 OptiPLUS vinklad 15 360 N N OS 1

Produktbladsnr 1210