Andningsvård  >  Bakterie/virusfilter/HEPA/ BaktPLUS H

ZF0050_9203Den huvudsakliga anledningen till att filter används inom klinisk medicin är för att förhindra spridning av mikroorganismer till och/eller från patienter vid respiratorbehandling. Detta medför minskad smittrisk både för andra patienter och för personalen. Filtrets effektivitet gör det lämpligt som apparatskydd.

Andningsfilters filtreringseffektivitet bestäms i huvudsak av typen av medium som används och storleken på filterytan.
Veckade filter har media med hög täthet; normalt är de bara 0,2 mm tjocka. Ytan är ca 500 cm2.
Ett välkonstruerat, veckat filter filtrerar ca tio gånger effektivare än ett välgjort platt filter. Till följd av detta är veckade filter mycket passande för HEPA-filtrering (HEPA = High Efficiency Particulate Air filtration, mer än 99,97 % filtrering vid 0,3 my partikelstorlek).

Veckade HEPA filter är att föredra när man eftersträvar bästa möjliga skydd mot mikroorganismer.

Användningsområde
För skydd av respiratorer och ventilatorer inom anestesi- och intensivvård

Filtreringseffektivitet
>99,9999% BFE = Bakterie Filtrerings Effektivitet
99,99993% VFE = Virus Filtrerings Effektivitet
99,9995 % med 0,3 mµ partiklar

Resistans
Vid tidalvolymer 0,5 l/s = 1,2 cm H2O, 1,0 l/s = 2,8 cm H2O, 1,5 l/s = 4,7 cm H2O

Dead space
78 ml

Kopplingar
15 mm ISO hane på apparatsidan, 15/22 mm ISO hona/hane på patientsidan, Standard Luer-lockport på apparatsidan för gasmonitorering

Vikt & längd
47 g, 118mm

Användningstid
Max 24 timmar

Material filtret
3M´s filter

Materialspecifikation filterhus
Styroluxplast


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9203 BaktPLUS H 10 240 N N OS 1

Produktbladsnr 1209