Andningsvård  >  Bakterie/Virusfilter BaktPLUS

ZF0050_BaktPLUSMed integrerad samplingsport (ISO standard) för gasmonitorering.
Stora platta filter är mycket effektiva, upptill ca 99,998 % när det gäller att filtrera bort partiklar större än 1 mikrometer. Dessa partiklar utgör den helt övervägande majoriteten av alla de partiklar som genereras till exempel då man nyser eller hostar.

Denna partikelstorlek kan anses representativ för det partikelspektrum man påträffar inom andningsvården.
Elektrostatiska filtermedia (elektriskt laddade fibrer) förbättrar filtreringseffektiviteten genom att dra till sig partiklar från ett stort avstånd.
Platta filter väljs ofta när effektiv filtrering skall kombineras med minimal totalvolym till en låg kostnad.

Användningsområde
För skydd av respiratorer och ventilatorer inom anestesi- och intensivvård

Användningstid
Max 24 timmar

Resistans
BaktPLUS:0,5 l/s: 0,7 cmH2O, 1,0 l/s: 1,7 cmH2O, 1,5 l/s: 3,2 cmH2O

BaktPLUS vinklad: 0,5 l/s: 0,7 cmH2O, 1,0 l/s: 1,8 cmH2O, 1,5 l/s: 3,1 cmH2O

BaktPLUS mini: 0,15l/s: 0,5cmH2O, 0,25l/s:1,0cmH2O, 0,50l/s:2,0 cmH2O

Vikt & längd
BaktPLUS: 28 g, 112 mm
BaktPLUS vinklad: 26 g, 87 mm
BaktPLUS mini: 17g, 90 mm

Kopplingar
15/22 mm ISO hane/hona mot apparatsidan och 15/22 mm ISO hona/hane mot patientsidan. Standard Luer-lockport på apparatsidan för gasmätning. Rak eller vinklad anslutning.

Dödvolym
BaktPLUS: 48ml
BaktPLUS vinklad 47ml
BaktPLUS mini: 22ml

Material filter
3 M´s filter

Materialspecifikation filterhus
Styroluxplast


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9103 BaktPLUS 15 360 N N OS 1
010655809 BaktPLUS mini 30 720 N N OS 1
010695809 BaktPLUS vinklad 15 360 N N OS 1

Produktbladsnr 1208