Andningsvård  >  Fukt-värme växlare SoftPLUS 7

ZF0050_9017SoftPLUS 7 är speciellt utformad för att eliminera extra kopplingar i samband med gasmonitorering. Den mjuka, flexibla flexslangen möjliggör viss rörelse i fuktvärmeväxlaren utan att tubens läge förändras. Dess låga vikt och minimala dödvolym gör den enkel och lätt att använda.

PLUSfuktarna tar över de funktioner som normalt sköts av de övre luftvägarna - att VÄRMA, FUKTA och FILTRERA torr inandningsluft från t. ex. respiratorer eller ventilatorer.
PLUSfuktaren är ytterst effektiv och säkerställer att gasen har minst samma fuktighet i de övre luftvägarna som vid normal andning - 30 mg/l.

Den höga fukthalten uppnås genom filtermediets unika egenskaper. De speciellt impregnerade fibrerna absorberar sin egen vikt många gånger om, vilket ger den höga hygroskopiska effekten.
Detta ger fibrerna en optimal upptagningsförmåga av fukt (vatten) under utandning och motsvarande optimala befuktning (vatten) vid inandning.


Befuktningseffektivitet (ISO/DIS 9360 testmetod)
vid VT 250 ml = 33 mg/l, 500 ml = 32 mg/l, 1000 ml = 30 mg/l

Tidalvolymsområde & dödvolym
250 - 1500 ml, 60 ml

Resistans
Vid flöde 0,5l/s = 0,9 cm H2O, 1,0 l/s = 2,5 cm H2O, 1,5 l/s = 3,5 cm H2O

Kopplingar
15 mm honkoppling för anslutning till ET-tub. 15 mm hankoppling för anslutning till Y-stycke. Standard lueranslutning för gasmätning från torra sidan

Vikt & längd
22 g, 220 mm

Materiallspecifikation
Specialanpassat biokompatibelt PU-esterskum med tillsats av CaCl (calciumklorid) samt klorhexidinacetat. Filterhuset - Polyethylen

Användningstid
Byte rekommenderas var 24:e timme. Får ej användas i samband med aktiv befuktning. Engångs


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9017 SoftPLUS7 port Co2-mätning SoftFlex slang 25 300 N N OS 1

Produktbladsnr 1207