Andningsvård  >  Befuktare tracheostomi NeoPLUS

ZF0050_9050PLUSfuktarna tar över de funktioner som normalt sköts av de övre luftvägarna - att VÄRMA, FUKTA och FILTRERA torr inandningsluft.

PLUSfuktaren är ytterst effektiv och säkerställer att gasen har minst samma fuktighet i de övre luftvägarna som vid normal andning - 30 mg/l.

Den höga fukthalten uppnås genom filtermediets unika egenskaper. De speciellt impregnerade fibrerna absorberar sin egen vikt många gånger om, vilket ger den höga hygroskopiska effekten.
Detta ger fibrerna en optimal upptagningsförmåga av fukt (vatten) under utandning och motsvarande optimala befuktning (vatten) vid inandning.

Användningsområde
Neonatalt bruk inom anestesi och intensivvård, tracheostomerad spontanandad/ventilerad  patient.

Befuktningseffektivitet
ISO 9360 testmetod
vid VT 25 ml = 32,5 mg/l, 50 ml = 31,5 mg/l

Tidalvolymsområde & dödvolym
5 - 50 ml (respirator/ventilator), 10-100 ml (spontanandning)
Dödvolym - 2 ml (ventilerad), 3 ml (spontanandad)

Resistans (ISO)
Vid flöde 15 l/min - 1,1 cm H2O

Kopplingar
15 mm ISO honkoppling för ET-tub. 15 mm ISO hankoppling för Y-stycke

Vikt, längd
2 g, 32 mm

Materialspecifikation
Specialanpassat, biokompatibelt PU-esterskum med tillsats av CaCl (calciumklorid) samt klorhexidinacetat. Filterhuset - Polyethylen

Användningstid
Byte rekommenderas var 24:e timme. Får ej användas i samband med aktiv befuktning. Engångs


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9050 NeoPLUS 40 960 N N OS 1

Produktbladsnr 1203