Andningsvård  >  Fukt-värmeväxlare PLUSfuktare 1

ZF0050_9020PLUSfuktarna tar över de funktioner som normalt sköts av de övre luftvägarna - att VÄRMA, FUKTA och FILTRERA torr inandningsluft från t. ex. respiratorer eller ventilatorer.
PLUSfuktaren är ytterst effektiv och säkerställer att gasen har minst samma fuktighet i de övre luftvägarna som vid normal andning - 30 mg/l.
Den höga fukthalten uppnås genom filtermediets unika egenskaper. De speciellt impregnerade fibrerna absorberar sin egen vikt många gånger om, vilket ger den höga hygroskopiska effekten.
Detta ger fibrerna en optimal upptagningsförmåga av fukt (vatten) under utandning och motsvarande optimala befuktning (vatten) vid inandning.

Användningsområde
Intensivvård, respiratorbehandling, anestesi vuxna/barn

Befuktningseffektivitet
ISO/DIS 9360 testmetod
vid VT 250 ml = 33 mg/l, 500 ml = 32 mg/l, 1000 ml = 30 mg/l

Tidalvolymsområde & dödvolym
150 - 1500 ml, 31 ml

Resistans (ISO)
Vid flöde 0,5 l/s - 0,7 cm H2O, 1,0 l/s - 1,8 cm H2O, 1,5 l/s - 3,5 cm H2O

Kopplingar
15 mm ISO honkoppling för anslutning till ET-tub, 15 mm ISO hankoppling för anslutning till Y-stycke, 22 mm koppling för anslutning till t ex ansiktsmask

Vikt & längd
12 g, 85 mm

Materialspecifikation
Specialanpassat, biokompatibelt PU-esterskum med tillsats av CaCl (Calciumklorid) samt klorhexidinacetat. Filterhuset - Polyethylen

Användningstid
Byte rekommenderas var 24:e timme. Får ej användas i samband med aktiv befuktning. Engångs


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
9035 PLUSfuktare 1 25 600 N N OS 1

Produktbladsnr 1202