Infusionsaggregat  >  VePe

ZF0050_732016[1]green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Vepe-Set är ett komplett set med integrerad trevägskran med nivåslang och mätsticka för mätning av centralt ventryck.

En integrerad övertrycksspärr vid luftningsluckan skyddar filtret från kontakt med infusionslösningar om det uppstår övertryck i flaskan.
Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

Cm-graderad mätsticka är bipackad.

Generell specifikation:

  Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran

Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2µm och backventil som skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen vid övertryck i flaskan. Luckan skall stängas då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionspåse av plast

Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Slang av PVC, 175 cm Ø 3,0 x 4,1 mm.Fyllnadsvolym: 12,4 ml 175 cm slang och 21,2 ml 300 cm slang

Patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten. Maximalt +/-10% avvikelse

Roterbar Luer-Lock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen
Angiografilakan 558918-9
Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets:PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare:Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter:Polyamid 6.6
Slang: PVC NoDEHP alt. PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Flowstop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder:
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.


No records available