Infusionsaggregat  >  Med filter

ZF0050_434846green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Aggregatet kan användas både till infusionsspåsar och glasflaskor.
En integrerad övertrycksspärr vid luftningsluckan skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen om det uppstår övertryck i flaskan.

Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.
Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.

Generell specifikation:

  Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2µm och övertrycksventil som skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen vid övertryck i flaskan. Luckan ska stängas då inte luftning krävs till exempel vid användning av infusionspåse av plast.

Droppkammare med nivåring. Den flexibla droppkammaren möjliggör enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1g +/- 0,1 g). Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Infusionsfilter för partikel-, mikroorganism- och luftfri tillförsel av infusionslösning. Membranstorlek 0,2µm och 10 cm2 effektiv filteryta, som tillåter höga flöden

Patenterad precisionsrullklämma (blå) för noggrann inställning av dropptakten. Maximal avvikelse +/-10%

Slang av pvc-fritt material, green line®, 165 cm Ø 3,0x4,1

Luer-Lock enl. EN-standard, med inbyggd R-LOCK, (backventil) som skyddar mot backflöde av blod upp mot infusionsfiltret. Skyddshuv Flowstop, förhindrar läckage av lösning. Säkerställer steriliteten och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen.

Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-4, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder. 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
5634 Inf agg L86 I.V.STAR® green line® SELF LOCK 20 20 N N S 1
434846 Inf agg V86 I.V.STAR® backv green line® 1 20 N N S 1

Produktbladsnr 111