Argus infusionspumpar  >  Argus volympump 717V/718V

ZF0050_Zpider 717V-718VEnkla, säkra och användarvänliga volympumpar

CODAN Argus, ett högteknologiskt schweiziskt företag, är sedan 2001 ett av företagen inom CODAN gruppen och har kännetecknats genom åren för utvecklandet av enkla och användarvänliga volym- och sprutpumpar. Med ett sortiment av pumpar som uppfyller alla de krav som idag ställs på en modern produkt.

En tilltalande design med kompakt format, snabb och enkel uppstart samt säker funktion med kompletta larmindikationer gör att de passar alla användare. Samtidigt kan pumparna anpassas till den allra enklaste användningen likväl som erbjuda mer avancerade funktioner.

Till nya volympumpen Argus 717V passar alla på marknaden förekommande infusionsaggregat och CODAN:s egna aggregat för administrering av ex blod, cytostatika och antibiotika – en kostnadseffektiv lösning på en säker förbindelse från vätska till patient.

Till modellen av volympump Argus 718V används som en extra säkerhet för användaren aggregat med integrerad sk anti-friflödesklämma (nycklade aggregat). I övrigt har 718V samma funktioner och samma exteriöra utseende som 717V.

Volympump ARGUS 717 V och 718 V

Infusionshastighet 0.1 – 1200 ml/tim(0.1 ml/tim steg)
Infusionsvolym (VTBI) 0.1 – 999,9 ml i 0,1 ml steg (plus 1,000-9,999 ml i 1.0 ml steg)
Infusionstid 1 min – 99 tim 59 min(1 min steg)
Programmering Hastighet i ml/tim och volym i ml, duration i tim. och min.
Automatisk hastighetsberäkn Baserat på volym och tid
Bolusfunktion Manuell eller automatisk funktion
Bolushastighet 0.1 – 1200 ml/tim
Bolusvolym 0.1 – 999 ml
Setfyllnadshastighet (priming) 0.1 – 1200 ml/tim
Avvikelse ± 5% beroende på infusionsaggregat. Teknisk avvikelse < 1%
KVO – “Håll ven öppen”-hast. 0.1 – 10 ml/tim Beroende på flödeshastighet, kan inaktiveras
Gräns ocklusionstryck 100 – 1000 mbar (mmHg, kPa, cmH2O, Psi) Justerbart i 10 steg utan flödesavbrott
Standbyläge 1 - 60 min.

IV-Set Modell 717 V, alla ledande fabrikat, konfigureringsbar för 4 olika set samtidigt,
Modell 718 V, dedikerade ”nycklade” Codan set med integrerad sk anti fri-flödesklämma.
Historiklogg med senaste 1000 händelserna
Ethernet anslutning
Droppdetektor

Batteri NiMH, Underhållsfritt med temperatursensor
Drifttid batteri 6 h @ 25 ml/tim
Laddningstid batteri 9 tim i Standby-läge


Larm och “för”-larm: akustiska och visuella
ocklusion uppströms - nedströms / luftbubblor / inga droppar /
för många droppar / flaska, påse tom / infusionsslut / viloläge / lågt batteri – tomt batteri / service / tekniskt fel, etc.

Display
Monochrome LCD, 98,4 x 26,2 mm, 240 x 64 pixlar, visar flödeshastighet / infunderad volym / VTBI/ volym som skall infunderas / ackumulerad infunderad volym / infusionstid / återstående tid / tryckgraf / batterikapacitet / ocklusionsnivå / läkemedelsnamn via protokoll och Argus MedDB

Standard
CE 0120, 93/42/EEC, ISO 13485, samt 9001, EN 60601(1-1, 1-2, 1-4, 2-24), EN 61000-3(-2/-3)


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
601268 Argus 717 Volumetrisk Infusionspump 230 Volt 1 1 N N OS 1
601900 Argus 717 Volumetrisk Infusionspump 230 Volt nya 1 1 N N OS 1
601349 Argus 718 Volumetrisk Infusionspump 230 Volt 1 1 N N OS 1
601901 Argus 718 Volumetrisk Infusionspump 230 Volt nya 1 1 N N OS 1

Produktbladsnr 1104