Argus infusionspumpar  >  Argus dockningsstationer

ZF0050_Dockningsstativ Argus
Dockningsstationer för CODAN Argus Volym- och Sprutpumpar
CODAN Argus, ett högteknologiskt schweiziskt företag, är sedan 2001 ett av företagen inom CODAN gruppen och har kännetecknats genom åren för utvecklandet av enkla och användarvänliga volym- och sprutpumpar. Med ett sortiment av pumpar som uppfyller alla de krav som idag ställs på en modern produkt.

Med en Dockningsstation från CODAN Argus får Du en flexibel och utrymmesbesparande arbetsstation för våra Volym- och Sprutpumpar.

De olika modellerna av Dockningsstationer medger ett flertal olika kombinationsmöjligheter av pumpar och kan lätt monteras på droppställning, sängstolpe eller väggskena.Varje pump kan enkelt och snabbt monteras och demonteras från Dockningsstationen. Upp till max 6 st pumpar kan monteras i önskade kombinationer.

Version P (endast ström) och även M (ström + IT anslutning) kan varieras efter kundens behov och det finns många konfigurationer som är möjliga. Ta kontakt med din lokala CODAN TRIPLUS säljare för en diskussion om ert behov.

M-versionen har till skillnad från P också möjlighet till en historik och event logg samt ljud samt visuell larmning om behov finns.

En enklare modell finnsd också, CODAN Argus sk Power Distributor för ihopkoppling av maximalt 4 st pumpar till en gemensam strömkälla.


Strömförbrukning: Max. 100VA

Version P: 100 - 240V
Version M: 100 - 240V, RS-232 Interface, Ethernet, Interface för avdelningsintegrerat larm.

Skyddsklass II (IEC 61140), IP21
ZF0050_Dockning Argus

Standard: EN 60601-1, 60601-1-2, ISO 13485, 9001, CE conformity 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
601296 Dockningsstation Argus A300M 1 1 N N OS 1
601293 Dockningsstation Argus A300P 1 1 N N OS 1
601297 Dockningsstation Argus A500M 1 1 N N OS 1
601294 Dockningsstation Argus A500P 1 1 N N OS 1
601298 Dockningsstation Argus A600M 1 1 N N OS 1
601295 Dockningsstation Argus A600P 1 1 N N OS 1
90009 Power distributor 1 1 N N OS 1
90052 Transportrack f Argus pumpar 1 1 N N OS 1

Produktbladsnr 1102