Infusionsaggregat  >  Ljuskyddat

ZF0050_434255[1]Vit slang i EVA (etylene vinyl acetat) material med integrerat skjutbart droppkammarskydd förhindrar att infusionslösningen utsätts för ljus.
Infusionsaggregat V 86 vit är specialtillverkat för att passa till infusionsbehållare av plast eller glas.
En integrerad övertrycksspärr vid luftningsluckan skyddar filtret från kontakt med infusionslösningar om det uppstår övertryck i flaskan.
Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.
Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.

Generell specifikation:

 

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran

Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2µm och backventil som skyddar filtret från kontakt med infusionslösningen vid övertryck i flaskan. Luckan skall stängas då inte luftning krävs, t.ex. vid användning till infusionspåse av plast

Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Ljusskyddat, vitt droppkammarskydd som enkelt kan skjutas upp eller ned, underlättar kontroll av den inställda dropptakten samt förhindrar att infusionslösningen utsätts för direkt ljus. Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Slang av vit EVA (Etylene Vinyl Acetat) förhindrar att infusionslösningen utsätts för direkt solljus, Ø 3,0 x 4,1 mm

Patenterad precisionsrullklämma (orange) för noggrann inställning av dropptakten. Maximal avvikelse +/-10 %

Roterbar Luer-Lock koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med Flowstop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen


Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren, Droppkammarskydd (vit)
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: EVA (etylene vinyl acetat)
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod
Etylenoxid


EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-4, Luer-Lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder. 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
434255 Inf agg V86 ljuskänsliga infusioner Flowstop, vit 10 100 N J S 3

Produktbladsnr 110