Infusionsaggregat  >  Pumpaggregat

green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.

Nycklade infusion-/transfusionsaggregat till Volympump 708/718V, Care Fusion IVAC 591/597/598.

ZF0050_254803[1]
CODAN Argus Volympump 708/718V kräver som en extra säkerhet användning av sk. nycklade aggregat med integrerad anti-friflödesklämma. Denna patenterade klämma (nyckel) måste vid montering av aggregat i Volympumpen placeras i avsett uttag för att pumpluckan skall kunna stängas och pumpen därefter startas. Denna funktion förhindrar fritt flöde när aggregatet lossas från pumpen.

Genom ett nära samarbete inom CODAN gruppen framtages kontinuerligt nya modeller av aggregat till vår Volympump 708/718V. Vi kan idag erbjuda såväl pvc-fria aggregat såväl som standard pvc (ej DEHP) modeller. I vårt sortiment finns aggregat till både infusion och blodtransfusion och ett brett utbud av specialaggregat för cytostatika- och antibiotika-administrering. Att alla våra aggreagat för användning till Volympump 708/718V är av längre modell är en annan uppskattad fördel.

I Codan sortiment av aggregat för dedikerade Volympumpar finns även godkända aggregat med silikonsegment för användning till IVAC modell 591/597/598.

Den röda sk. anti-friflödesklämman på aggregatet monteras i avsett uttag på Volympump 708/718V för att denna skall kunna startas.

Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: TOTM (PVC) alt. PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)Flowstop:Hydrofobiskt filter.
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN ISO 8536-5, Luer-lock DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder. 


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
374813 Inf agg B86 250cm 708/718 pump green line® 10 100 N N S 1
434830 Inf agg V86 708/718 pump 250cm green line® 10 100 N N S 1
434840 Inf agg V86 I.V.STAR® 708/718 pump 250cm green line® 1 20 N N S 1
434633 Inf agg V86 IVAC pump 591/597/598 245cm 10 80 N J S 3

Produktbladsnr 109