Infusionsaggregat  >  Ventilerat V86 PVC fritt

ZF0050_434829green line® är benämningen på vårt pvc-fria sortiment.


Infusionsaggregat V 86 är specialtillverkat för att passa till infusionslösningar av plast eller glasflaska.

När aggregatet används till glasflaska skall luftningsluckan vara öppen. Insticksspetsen är speciellt utformad för enkel penetration av gummi-/plastmembran.

Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.
I det breda sortimentet finns aggregat med med olika slanglängder, med integrerad 3-vägs kran och med inbyggd R-LOCK backventil.

Patenterade rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.
Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.


Generell specifikation:


 

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran

Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2 µm. Luckan skall vara stängd då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionsbehållare av plast

Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Slang Ø 3,0 x 4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml 175 cm slang och 21,2 ml 300 cm slang

Patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten +/-10%

Roterbar Luer-Lock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen


Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
434854 Inf agg V86 luft+ventil backv. löstb 3-v-kran green line® 10 100 N N S 1
434829 Inf agg V86 luftn+ventil 175cm green line® 10 100 N N S 1
434826 Inf agg V86 luftn+ventil 300cm green line® 8 80 N N S 1
434831 Inf agg V86 luftn+ventil backventil green line® 10 100 N N S 1
5163 Inf agg V86 mikrodr luftn+ventil 60dr/ml Guard® green l® 1 100 N N S 1
434837 Inf agg V86 mikrodropp luftn+ventil 60dr/ml green line® 100 100 N N S 1

Produktbladsnr 105