Infusionsaggregat  >  Luftat L86 PVC

ZF0050_434535[1]Levereras med stängd lucka. Aggregatet går att använda till plast eller glasflaska.

Vår unika FlowStop med filter eliminerar risken för läckage och kontamination av Luer-Lock kopplingen.

I det breda sortimentet finns aggregat med olika slanglängder, med inbyggd R-LOCK (backventil), samt med integrerad 3-vägskran.

Patenterad rullklämma ger en mycket säker och konstant dropptakt.
Vi har nu också patenterad s.k. "Airstop"-funktion där luft ej oavsiktligen passerar droppkammaren, vårt namn är Guard®.
(Guard®-aggregat förlorar sin Airstop-funktion vid pumpdrift!)

Passar bra i våra Argus infusionspumpar A707/717.

Generell specifikation

 

Skyddshuv säkerställer steriliteten. Insticksspetsen är speciellt utformad för lätt penetration av alla förekommande gummiproppar och plastmembran

Luftning med integrerat hydrofobt bakteriefilter 0,2 µm. Luckan skall vara stängd då inte luftning krävs, t ex vid användning till infusionsbehållare av plast

Droppkammare med nivåring, den flexibla droppkammaren möjliggör en enkel och snabb inställning av vätskenivån. Den reflexfria ytan på droppkammaren underlättar en noggrann kontroll av den inställda dropptakten. Dropprör standard (20 drp/ml = 1 g +/- 0,1g). Vätskefilter med 176 mm2 verksam filteryta och exakt maskvidd på 15µm

Slang Ø 3,0 x 4,1 mm. Fyllnadsvolym: 12,4 ml 175 cm slang och 21,2 ml 300 cm slang

Patenterad precisionsrullklämma för noggrann inställning av dropptakten +/-10%.

Roterbar Luer-Lock, koppling enl. EN standard. Garanterar säker och tät förbindelse till kanyl eller kateter. Skyddshuv med FlowStop eliminerar risken för läckage och förhindrar kontamination av Luer-Lock kopplingen

Materialspecifikation:

Skyddshätta/Insticksspets: PE (Polyetylen)/ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
Droppkammare: Polypropylen/Styren-etylen-butylen-styren
Vätskefilter: Polyamid 6.6
Slang: PVC-fri green line®
Rullklämma: Polypropylen/Polyetylen
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Adapter: ABS (akrylnitril-butadien och styren copolymer)
FlowStop: Polyetylen med hydrofobiskt 0,2 µm filter

Steriliseringsmetod: Etylenoxid

EN ISO standarder
DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.
För gravitation: DIN EN ISO 8536-4.
För infusionspump: DIN EN ISO 8536-8.
Även ytterligare produktrelaterade generella standarder.


Product no. Name Avdpack Transpack Latex PVC S/OS Mjukgörare
433901 Inf agg L86 Guard® stängd lucka 10 100 N J S 3
4859 Inf agg L86 Guard® stängd lucka 300cm 10 100 N J S 3
434481 Inf agg L86 luftn 300cm backv löstb 3-v-kran m 15cm slang 10 100 N J S 3
434437 Inf agg L86 luftn med stängd lucka 10 100 N J S 3
434443 Inf agg L86 luftn med stängd lucka 20-pack 20 160 N J S 3
434438 Inf agg L86 luftn med stängd lucka 300cm 10 80 N J S 3
434445 Inf agg L86 luftn med stängd lucka 300cm 10-pack 10 80 N J S 3
434417 Inf agg L86 RLL SELF LOCK luftn stängd backv löstb 3-v-kran 10 100 N J S 3

Produktbladsnr 104